Van 25 mei tot en met 31 mei 2009 vindt de tweede ‘Week van de eHealth’ plaats: eHealth in actie v02

0
298

De ‘Week van de eHealth’ is bedoeld om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van eHealth. Daaronder wordt verstaan het gebruik van ICT voor zorg en gezondheid. Door leken en door zorgverleners. De organisatoren menen dat (bewezen) eHealth toepassingen beter en sneller zouden moeten worden benut. Dat zou bijdragen aan het oplossing van een aantal grote problemen in de Nederlandse gezondheidszorg.

week-van-de-ehealth-2009

Aan deze tweede Week wordt deelgenomen door de Universiteit Twente, de NVEH, de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF), het Trimbos-instituut en Health Valley. Zij organiseren elk een eigen ‘event’ om zo vanuit een eigen invalshoek het belang bij eHealth te belichten. Die invalshoeken zijn o.a. de rol van de patient/consument, de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, de betekenis van innovatie in het bedrijfsleven, of de geestelijke gezondheidsorg.

Van 25 mei tot en met 31 mei 2009 vindt de tweede ‘Week van de eHealth’ plaats. eHealth, het gebruik van internet in de zorg, staat stevig in de belangstelling. Steeds meer innovatieve eHealth toepassingen worden succesvol ingezet. Voor veel patienten zijn toepassingen als het e-consult of internettherapie een zeer welkom  alternatief. wetenschappelijk onderzoek toont aan dat eHealth een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg. Echter, ondanks de bewezen maatschappelijke meerwaarde komt brede inbedding van eHealth in de Nederlandse zorg te langzaam van de grond. Bredere bewustwording, meer
regie en meer prikkels zijn nodig om eHealth versneld en structureel te verankeren. Lokale successen moeten voortvarend worden opgeschaald. En multidisciplinair onderzoek naar kwaliteitscriteria, bekostiging, acceptatie en adoptie moet worden geïntensiveerd.

Vijf toonaangevende organisaties slaan daarom de handen ineen voor de tweede Week van de eHealth: het Center for eHealth Research (Universiteit Twente), Health Valley, de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF), de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) en het Trimbos-instituut. Het thema van deze tweede week van de
eHealth is daarom ‘eHealth in actie’. Door een week vol evenementen en activiteiten zullen zij laten zien wat het potentieel van eHealth is en roepen zij op om de structurele en verantwoorde inbedding van eHealth te versnellen.

Elke organisatie brengt tussen 25 en 31 mei 2009 een activiteit vanuit een eigen invalshoek. Voor meer informatie en de agenda zie: www.ehealthweek.nl. Op www.ehealthweek.nl details te vinden over waar en wanneer de diverse activiteiten plaatsvinden.