Aantal nieuwe gevallen van kanker toegenomen met 2,5%

0
394

kankercellenHet aantal nieuwe gevallen van kanker is in 2006 met 2,5% gestegen ten opzichte van 2005. Uit onlangs bekendgemaakte gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat in 2006 bij 83.283 mensen kanker werd vastgesteld. Dat zijn 2050 meer nieuwe gevallen dan in het voorafgaande jaar. De groei van het aantal ouderen is de voornaamste oorzaak van de toename. Borstkanker was in 2006 de meest voorkomende vorm van kanker. Longkanker was in 2006 verantwoordelijk voor het grootste aantal sterfgevallen. Kanker komt het meest voor bij ouderen. In 2006 was 57% van alle nieuwe patienten 65 jaar of ouder. De toename van kanker bij deze groep patienten verklaart ongeveer tweederde deel van de stijging ten opzichte van 2005.

Toename in top vijf van kankersoorten
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. In 2006 ging het om 12.416 vrouwen en 117 mannen. Na borstkanker komt darmkanker het meeste voor met 11.231 gevallen (5.964 mannen en 5.267 vrouwen). Longkanker neemt de derde positie in met 10.357 gevallen (6.667 mannen en 3.690 vrouwen), gevolgd door prostaatkanker (9.516) en huidkanker (8.896).Samen beslaan de vijf meest voorkomende kankersoorten bijna tweederde van alle nieuwe kankergevallen. In 2006 stegen ze alle vijf in aantal ten opzichte van 2005. De toename varieerde van 3,2% bij borstkanker tot 8% bij prostaatkanker (zie tabel).

Soort kanker Aantal nieuwe gevallen in 2005 Aantal nieuwe gevallen in 2006 Stijging/daling

in %

Borstkanker

– mannen

– vrouwen

12.104
108
12.008
12.495
117
12.416
3,2%
Darmkanker

– mannen

– vrouwen

10.855
5.734
5.121
11.231
5.964
5.267
3,5%
Longkanker:

– mannen

– vrouwen

9.875
6.436
3.439
10.357
6.667
3.690
4,9%
Prostaatkanker 8.812 9.516 8,0%
Huidkanker

– mannen

– vrouwen

8.462
4.414
4.048
8.896
4.579
4.317
5,1%
Overige soorten kanker

– mannen

– vrouwen

31.125

16.584
14.529

30.788

16.277

14.473

-1,1%
Alle soorten kanker – mannen

– vrouwen

81.233
42.088

39.145

83.283
43.120
40.163
2,5%

Mogelijke oorzaken
De toename in 2006 van kankergevallen bij de top vijf was groter dan kon worden verwacht op basis van de bevolkingsgroei. Voor deze extra stijging is niet één specifieke oorzaak aanwijsbaar, omdat de verschillende vormen van kanker verschillende oorzaken hebben.

Door screening en vroegdiagnostiek kan borst- en prostaatkanker steeds vroeger worden opgespoord. Bij prostaatkanker worden daardoor bijvoorbeeld nu vormen van kanker ontdekt die vroeger onopgemerkt zouden zijn gebleven. Ook dit kan hebben bijdragen aan een toename van het aantal gevallen van kanker.

Daling zeldzame vormen van kanker
De meer zeldzame vormen van kanker namen in 2006 met 1,1% af ten opzichte van 2005. Maagkanker was een van de belangrijkste dalers. Het aantal nieuwe gevallen van maagkanker, kanker van de galblaas en eierstokkanker neemt al decennia lang af.

Alleen eierstokkanker nam in 2006 iets toe ten opzichte van 2005, maar waarschijnlijk is dit toeval. Zeldzame vormen van kanker kunnen van jaar op jaar sterke schommelingen vertonen. Om inzicht te krijgen in de trend is het zinvoller om de aantallen over een langere periode te bekijken.

Bron: NPK