Ex-zwerfjongeren gezocht als co-researchers

0
252

dakloosHet onderzoek ‘Combating Youth Homelessness’ wordt door MOVISIE uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie, in samenwerking met drie universiteiten in Engeland, Tsjechie en Portugal. Bijzonder is dat er op Europees niveau onderzoek wordt gedaan vanuit het perspectief van de zwerfjongeren zelf.

Levensloop zwerfjongeren
In de vier landen zal de levensloop van zwerfjongeren onder de loep genomen worden. De bedoeling is erachter te komen waarom jongeren dakloos worden en welke risicofactoren hieraan ten grondslag liggen. De nadruk ligt op mogelijkheden voor participatie en re-integratie van zwerfjongeren in de samenleving. Daarbij spelen geslacht, etniciteit, opleiding, werkloosheid en sociale integratie een grote rol. Om erachter te komen hoe zwerfjongeren tegen hun eigen situatie aankijken worden 54 zwerfjongeren geïnterviewd in de periode juni-augustus 2009.

Resultaat
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een goed hulpverleningsnetwerk te ontwikkelen en om de participatie van deze groep te versterken, zowel in Nederland als in de andere drie landen. Wij willen bereiken dat zwerfjongerenproblematiek op de nationale en Europese agenda komt, want het is een belangrijk onderwerp.

Gevraagd: co-researchers
In het onderzoek spelen voormalige zwerfjongeren een grote rol. Hun ervaringsdeskundigheid wordt ingezet om zwerfjongeren te interviewen. Daarom is MOVISIE op zoek naar mensen tussen 20-27 jaar die gedurende een periode in hun leven dakloos zijn geweest of een tijdje in een opvangvoorziening hebben gewoond. Jij als co-researcher gaat in de maanden juni-augustus zwerfjongeren interviewen en bent daarom mede- onderzoeker van het project. Je doet ongeveer 10 interviews in die drie maanden, maar alles gaat natuurlijk in overleg.

Voordat de interviews met de zwerfjongeren plaatsvinden, krijgen de co-researchers een uitgebreide training bij MOVISIE aangeboden die rond half juni plaatsvindt (voor een hapje en een drankje wordt gezorgd). Uiteraard is er een vergoeding beschikbaar. Ook zou deze periode als stage kunnen worden aangemerkt en doe je ervaringen op die nuttig kunnen zijn bij het vinden van een baan. Kortom, een leuke ervaring.

We vragen de volgende vaardigheden:
– Goede beheersing van het Nederlands;
– In staat zijn om het vertrouwen van zwerfjongeren te winnen;
– Goede communicatieve vaardigheden;
– n gesprek kunnen gaan met de onderzoekers van MOVISIE;
– Beschikbaar zijn op de trainingsdagen.

Ben je geïnteresseerd, voldoe je aan bovenstaande vaardigheden en kun je op de trainingsdagen aanwezig zijn, dan horen we graag van je!

Mail naar Anna van Deth of Marie-Christine van Dongen van MOVISIE of bel

Bron: MOVISIE