NOVA: MC| Groep v.h. IJsselmeerziekenhuizen kreeg onterecht overheidssteun

0
258

ijsselmeerziekenhuizenMinister Ab Klink (Volksgezondheid) zegde het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad achttien miljoen euro overheidssteun toe, omdat het ziekenhuis met financiele problemen kampte. Maar volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) was de overheidssteun onterecht.   Alleen een zogeheten ‘systeemziekenhuis’, dat daarbij een cruciale rol speelt, kan rekenen op steun. Minister Klink noemde het IJsselmeerziekenhuis destijds een ‘systeemziekenhuis.’ Maar de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is het daar niet mee eens. Zo meldde NOVA vanavond. NOVA meldt dat de 18 miljoen al is ontvangen door de IJsselmeer Ziekenhuizen maar slechts een deel is uitgekeerd.

Voor de komende 5 jaar kende de NZa een bedrag van 18 miljoen aan balanssteun toe. De steun zou in 3 tranches van 6 miljoen worden uitgekeerd. Vanwege de precaire financiele situatie heeft de NZa de eerste tranche per direct toegekend. De toekenning van de tweede tranche zou pas na 2,5 jaar plaatsvinden. De derde tranche zou na 5 jaar worden uitgekeerd. Bij de toekenning van de 2e en 3e tranche toetst de NZa opnieuw of aan de voorwaarden van balanssteun is voldaan. Mochten de ziekenhuizen in staat zijn het negatieve eigen vermogen sneller weg te werken, dan kunnen de 2e en 3e tranche lager uitvallen

De overheid moet alleen steun verlenen aan noodlijdende zorginstellingen als met een faillissement belangrijke zorg dreigt weg te vallen. Dan gaat het om bijvoorbeeld spoedeisende hulp, ambulancezorg, verloskunde en zorg voor zwaargehandicapten. Dat staat in een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Ab Klink en staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) dat woensdag verscheen. Ze zouden wettelijk moeten vastleggen welke zorg essentieel is. NZa had op 16 januari het voornemen om de steunaanvraag af te wijzen. Sindsdien hebben de IJsselmeerziekenhuizen een aantal maal contact opgenomen met de NZa voor nadere toelichting op de technische aspecten van de afwijzing. Daarbij heeft de NZa concreet aangegeven welke wijzigingen en aanpassingen nodig zijn om alsnog aan de voorwaarden voor steun te kunnen voldoen. De IJsselmeerziekenhuizen hebben daarop nieuwe afspraken gemaakt met de verschillende stakeholders (overheden, Achmea, MC|groep en de banken). Hierdoor kon de bijdrage van de overheid naar beneden worden bijgesteld. Daarbij ging het er niet in de eerste plaats om een ziekenhuis of ander zorgconcern dat in de problemen zit overeind te houden. Nu blijkt dat dit wellicht onrechtmatig is geweest.

. Ook de bewindslieden van VWS hebben altijd gezegd dat voor hen bij een verzoek om overheidssteun de voortzetting van de zorg voorop staat.