Polikliniek van de toekomst omarmt wetenschappelijk onderzoek

Minister Klink opent innovatief zorgconcept CuraRata in LUMC
lumc1Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start op donderdag 25 juni in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een nieuw zorgconcept: CuraRata. CuraRata, vrij vertaald ‘personalized care’, is vernieuwend omdat het op preventie gerichte zorg volledig integreert met wetenschappelijk onderzoek. De individuele patient heeft hierin een hoofdrol. CuraRata zet innovatieve technieken in om het ziekteproces beter te bestuderen door toegang tot zeer grote hoeveelheden geanonimiseerd biomateriaal en patientgegevens. Bijzonder is ook dat binnen het zorgproces de resultaten direct kunnen worden terugvertaald naar de individuele patient met preventie als resultaat.

De grote hoeveelheid geanonimiseerde patienteninformatie die 24 uur per dag actueel is, wordt direct gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het LUMC ziet CuraRata dan ook als dé optimale invoering van translationele geneeskunde voor universitair medische centra. De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek worden benut om de zorg doelmatiger te maken.

De patient in de hoofdrol
CuraRata integreert medisch-wetenschappelijk onderzoek volledig met individuele zorgverlening. De patient is in staat om vanuit thuis of op het werk zijn eigen medisch dossier te openen en medisch- en maatschappelijk relevante gegevens door te geven. Via een thuislaboratorium kunnen bloedwaarden bepaald en direct doorgegeven worden.

De zorgverleners van het LUMC reageren op deze informatie met het bijsturen van medicijnen of het automatisch plannen van nodige zorghandelingen.

LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

Recente artikelen