Website CHBB vernieuwd

0
302

chbbDe website van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) is de afgelopen maanden geheel vernieuwd. Het resultaat staat nu online. De website maakt nu net als de LHV-site deel uit van het Artsennet-platform.

De website
Op de website staat informatie over de verschillende registers die er bestaan en opleidingen die toegang geven tot inschrijving. Huisartsen kunnen er een registratie aanvragen. Patienten en andere geïnteresseerden kunnen op de website een overzicht bekijken van de huisartsen die in een bepaald register staan ingeschreven.

Het CHBB
Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de LHV en het NHG opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen. Zo kan de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg worden geborgd en kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen worden ondersteund. Het geeft ook andere partijen duidelijkheid over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen.

Bekijk de nieuwe website: www.chbb.nl