Jaarverslag Jeroen Bosch Ziekenhuis 2008 bewijst gezonde financiële positie

0
143

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2008 met een positief resultaat van 2,1 miljoen euro afgesloten. jbzOnder de noemer ‘Kompas naar Beter’ werkt het ziekenhuis aan kwaliteitsverbetering van de zorg. De efficiencywinst die daarmee wordt behaald, heeft een positief effect op de financiele positie van het ziekenhuis. Ook de arbeidsproductiviteit is toegenomen. Met minder mensen is een hogere omzet gerealiseerd. Voor 2009 verwacht het ziekenhuis eveneens positief uit te komen.

Het programma ‘Kompas naar Beter’ is in 2007 gestart met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren én de efficiency van het ziekenhuis te verhogen. Een rendementsverbetering is noodzakelijk om de hogere kosten van het nieuwe ziekenhuis straks te kunnen betalen. Naar nu blijkt werpt het programma vruchten af en ligt het zelfs voor op schema. De kwaliteitsprojecten in ‘Kompas naar Beter’ zijn in het belang van patient èn ziekenhuis. Door het zorgtraject beter te organiseren, hoeft een patient minder vaak naar het ziekenhuis te komen of minder lang in het ziekenhuis te blijven.
Solvabiliteit toegenomen
Het overschot van 2008 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van het ziekenhuis, dat thans 26 miljoen euro bedraagt. De solvabiliteit van het ziekenhuis komt hiermee op 11%, een keurig gemiddelde in de ziekenhuisbranche. De ambitie is om op termijn op 15% uit te komen, de algemene norm in de financiele wereld. Op basis van de eerste kwartaalcijfers in 2009 wordt voor dit jaar opnieuw een positief resultaat verwacht. Het eerste kwartaal eindigde op 1,5 miljoen positief. Het ziekenhuis ligt dus zowel bij de nieuwbouw als bij de financien goed op koers.
Jaardocument 2008
Hier vindt u het jaardocument 2008 van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (PDF-bestand 2,11 Mb). Het jaardocument bestaat uit drie delen:

• Het maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1- 4)
• De jaarrekening (hoofdstuk 5)
• Bijlagen

De bijlagen zijn, volgens de voorschriften van het Ministerie van VWS, ingevuld in de webapplicatie DigiMV. Het jaardocument en de bijlagen zijn terug te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

Bron: JBZ