Problemen thuiszorg Twente vormen topje van de ijsberg

0
234

topje-ijsbergBijna zeshonderd medewerkers van thuiszorginstellingen in Twente hebben zich vandaag verzameld bij de gemeentehuizen in Almelo en Enschede. Zij voeren actie tegen verschillende gemeenten in de Twentse regio die veel te weinig betalen voor thuiszorg. De problemen in deze regio vormen pas het topje van de ijsberg. Ook in de rest van Nederland hangen donkere wolken boven de thuiszorg.Bij veel gemeenten lopen de contracten met de thuiszorgaanbieders dit jaar af. Gemeenten starten daarom rond deze tijd met de aanbesteding van de thuiszorg. In Twente hebben de gemeenten nagelaten om in hun bestek een fatsoenlijke overgangsregeling voor de huidige thuiszorgmedewerkers op te nemen. Hierdoor, en door een recent aangenomen wetswijziging in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dreigt ontslag voor duizenden medewerkers in de thuiszorg. Een begrafenisplechtigheid op het gemeentehuis van Enschede symboliseerde vandaag de doodsteek die wordt uitgedeeld aan de thuiszorg.

De problemen in de thuiszorg zijn echter veel groter. Niet alleen in Twente, maar op veel meer plaatsen in Nederland zijn grote financiele tekorten in de thuiszorg ontstaan door de “dumpprijzen” van gemeenten. ABVAKABO FNV signaleert al problemen in onder andere de Achterhoek, Veenendaal, Rhenen en Delft. Mogelijk dat ook hier acties volgen. De onfatsoenlijk lage prijzen die gemeenten sinds de eerste aanbesteding in de thuiszorg in 2007 hanteren, hebben geleid tot enorme verliezen voor zorgaanbieders. Jan Kramer, bestuurder van ABVAKABO FNV: “Thuiszorginstellingen hebben drie jaar onder de kostprijs gewerkt en faillissementen dreigen als dit doorgaat. Dan kunnen duizenden medewerkers in de thuiszorg op straat komen te staan.”

Conclusie van de vakbond, maar ook van het ministerie van VWS, de VNG en de werkgevers in de thuiszorg (Actiz en BTN) is dat er bij de eerste aanbestedingen in de thuiszorg grote fouten zijn gemaakt, waardoor onder de kostprijs werd gecontracteerd. Dat moet beter, vinden alle partijen. Ze zouden daarom een gezamenlijke oproep doen aan gemeenten en zorgaanbieders om in elk geval kostendekkend aan te besteden.

“De VNG dreigt de oproep af te willen zwakken tot een vrijblijvend statement”, verklaart Eric Maas bestuurder zorg van ABVAKABO FNV. “Op deze manier wordt wederom vrij baan gegeven aan gemeenten die tariefafspraken willen maken die onder de kostprijs liggen. Onbegrijpelijk, want niemand is gebaat bij massaontslagen, zorgaanbieders die afhaken of failliet gaan en het in gevaar brengen van de huishoudelijke zorg. De VNG weigert de noodzakelijke lessen te trekken uit de voor de thuiszorg desastreuze eerste aanbestedingsronde. Misschien wordt het tijd dat staatssecretaris Bussemaker ook actie gaat ondernemen.”

Bron: ABVAKABO FNV