Bouwimpuls van EUR 160 miljoen moet dat leiden tot versnelde bouwinvesteringen en werkgelegenheid ziekenhuizen

0
202

bouw-jbzTijdens het Algemeen Overleg (AO) van 1 juli heeft de Tweede Kamer opnieuw nadrukkelijk om duidelijkheid over de kapitaallasten voor de zorg gevraagd. Vrijdag ontving de Kamer echter alleen een brief die uitsluitend inging op bouwstimuleringsmaatregelen van het kabinet. Die brief sprak onder andere over aanpassing van lange en korte rentevergoeding, verruiming van de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering (GO) tot de ziekenhuizen, opheffen van de `marginale toets’ voor nieuwe investeringen en een bouwimpuls. De Kamer voelde zich slecht geïnformeerd over de voortgang van het complexe dossier. Er waren brieven verwacht over de samenhang van de verschillende onderdelen. Bij de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering-regeling gaat het om een garantie van EUR 50 miljoen per ziekenhuis, die de overheid gedurende 8 jaar voor 50% biedt. Deze regeling is macro beperkt tot maximaal EUR 500 miljoen, omdat zij volgens minister Klink anders te veel drukt op het budget van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De regeling moet via de bank worden aangevraagd, en dan vindt er toetsing door SenterNovem plaats. Het lijkt erop dat de ziekenhuizen met grote nieuwbouwplannen hiermee beperkt zijn geholpen en vooral kleinere projecten loskomen.

Bouwimpuls
Over de bouwimpuls van EUR 160 miljoen gaf minister Klink aan dat dat actuele middelen zijn die geïnvesteerd worden in ziekenhuizen met bouwplannen via de route van balansversterking en afkoop van herwaarderingseffecten. In combinatie met de GO-regeling moet dat leiden tot versnelde bouwinvesteringen en werkgelegenheid. De Kamer stelde hier behoorlijk wat vraagtekens bij. De minister heeft daarop aangegeven nog een verkenning te willen doen naar de effectiviteit van de inzet van de EUR 160 miljoen. In een vervolg op het debat diende de PvdA een motie in die voorstelde om het Waarborgfonds (WfZ) met het geld (EUR 160 miljoen) te versterken, zodat een veelvoud aan garanties extra kan worden geboden. De Kamer stemt hier nog over.

Bron: NVZ