Vierdaagse gaat, ondanks H1N1 griepvirus, gewoon door

0
231

Na advies GGD Regio Nijmegen en RIVM
lopersvierdaagseNaar aanleiding van de twijfels die topviroloog Joep Galama uit Nijmegen heeft geuit over het laten doorgaan van de 93ste Vierdaagse in relatie tot de Mexicaanse griep (H1N1), heeft de GGD Regio Nijmegen, daarin gesteund door het RIVM, geadviseerd de Vierdaagse NIET af te gelasten.
De GGD Regio Nijmegen heeft samen met de betrokken partijen daaromtrent de volgende verklaring uitgegeven:


“GGD Regio Nijmegen ziet geen aanleiding om een advies te geven om de Vierdaagsemarsen en -feesten af te gelasten in verband met de Nieuwe Influenza A (H1N1), ook bekend als de Mexicaanse Griep. De GGD heeft dit advies afgestemd met de andere betrokken partijen bij de geneeskundige voorbereidingen van het evenement: de GHOR, gemeente Nijmegen, Joep Galama, viroloog Openbare Gezondheidszorg van het UMC St. Radboud, en de organisaties van de Vierdaagsefeesten en Vierdaagsemarsen. Het RIVM ondersteunt het advies van de GGD.”

In overleg met het RIVM ziet de GGD geen reden om te adviseren om de Vierdaagse, die van 21 tot en met 24 juli plaatsvindt, af te gelasten. Het RIVM geeft aan dat de introductie van het virus dat de griep veroorzaakt iedere dag mogelijk is, bijvoorbeeld via toeristen en zakenmensen. Overdracht is daarmee nooit uitgesloten. Ook niet tijdens de Vierdaagse. De bijdrage van het evenement aan de introductie van het virus is relatief, zo geeft het RIVM aan.

Aanvullende maatregelen
In het reguliere overleg rondom de Vierdaagse hebben de GGD en de GHOR besloten om extra maatregelen te nemen in het kader van de Mexicaanse Griep, passend bij de hygiene- en veiligheidsmaatregelen die standaard ieder jaar in het kader van het evenement worden genomen. Zo zullen deelnemers en publiek via onder andere de websites van de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten geïnformeerd worden over (hygiene)maatregelen. Ook worden er informatie en adviezen verstrekt aan organisatoren van tijdelijke opvangvoorzieningen voor wandelaars, zoals tentenkampen. Voor medische posten tijdens het evenement wordt een protocol ontwikkeld, zodat duidelijk is wat er moet gebeuren wanneer iemand zich met verschijnselen meldt die mogelijk duiden op Mexicaanse Griep. De artsen kunnen terugvallen op de GGD. De GGD raadt mensen met griepachtige verschijnselen aan om thuis te blijven tijdens het evenement.”

Bron: 4daagse.nl