Nieuwe genetische regio’s verbonden met melanoomrisico ontdekt

dna3Drie nieuwe gebieden op het DNA houden verband met de kans op melanomen. Dat is de uitkomst van een grootschalige vergelijking van het erfelijk materiaal van patienten met dat van gezonde proefpersonen door een internationale groep onderzoekers. Het online verschenen artikel wordt binnenkort gepubliceerd in Nature Genetics.

In twee van de drie nieuw gevonden DNA-regio’s, op chromosomen 11 en 16, liggen bekende pigmentatiegenen. Een relatie tussen pigmentgenen en melanoom is niet helemaal nieuw. Klinische studies wijzen uit dat mensen met een licht huidtype meer risico lopen op melanomen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de nu met melanoom verbonden pigmentgenen alleen via het huidtype hun effect uitoefenen, of dat deze genen ook op een andere wijze aan de kans op melanoomvorming bijdragen. Het derde gebied, op chromosoom 9, ligt vlak naast een al bekend melanoomgen. Of er een relatie is met dit gen is nog niet zeker.

Voor het onderzoek is het erfelijk materiaal van 1.650 melanoompatienten vergeleken met dat van ruim vierduizend gezonde personen. De afdeling Huidziekten en het Centrum voor Humane en Klinische Genetica van het LUMC hebben in samenwerking met het Leidse bioscience bedrijf ServiceXS een grote bijdrage geleverd aan deze internationale studie van GenoMEL. Daarnaast hebben vele dermatologen in Nederland en Belgie melanoompatienten en gezonde controlepersonen voor dit onderzoek aangemeld.

GenoMEL (Melanoma Genetics Consortium) probeert inzicht te krijgen in genen die bij melanoomvorming betrokken zijn. Op www.genomel.org is informatie te vinden voor melanoompatienten en andere geïnteresseerden. Nieuw op de website is een e-learning module over de vroegherkenning van melanomen.

Bron: LUMC

LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

Recente artikelen