Orbis is zeer verheugd dat de CZ groep bereid is om mee te financieren

0
208

orbis1Zorgvisie heeft vandaag een artikel gepubliceerd naar aanleiding van de mededeling van bestuursvoorzitter Mike Leers van CZ over de mogelijke samenwerking tussen Orbis en Atrium MC. Dit is voor dagblad De Limburger waarschijnlijk reden om hier aandacht aan te schenken in krant van zaterdag 11 juli. Inmiddels hebben Eke Zijlstra (voorzitter RvB Atrium MC) en Cees Sterk (voorzitter RvB Orbis) de volgende verklaring afgelegd:

“De Raad van Bestuur van Orbis is zeer verheugd dat de CZ groep bereid is om mee te financieren. Hiermee komt de financiering van het sociaal plan weer een stap dichterbij.

De voorwaarden, waar naar verwezen wordt in het artikel van Zorgvisie waren een eerste insteek van CZ maar zijn inmiddels achterhaald. Met name de opmerkingen over de overname en het onder curatele stellen van Orbis door het Atrium, en het inleveren van 200 bedden door het Atrium zijn niet meer aan de orde. Op dit moment vindt er intensief overleg plaats met de CZ groep. Dit heeft geleid tot een forse bijstelling ten opzichte van het bericht van Zorgvisie. De gesprekken tussen Orbis, Atrium en CZ vinden op dit moment plaats op basis van gelijkwaardigheid.”

In de loop van de komende weken wordt er meer duidelijkheid verwacht over het resultaat van de gesprekken.

Raad van Bestuur Orbis Medisch en Zorgconcern
Raad van Bestuur Atrium MC

Bron: Orbis