Bussemaker beantwoordt vragen PhiladelphiaSupport

0
169

philadelphiasupportIn brief vraagt PhiladelphiaSupport aandacht van Jet Bussemaker voor de zorg aan mensen met een beperking. Hieronder haar antwoorden op vragen van PhiladelphiaSupport.

Visie op zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een beperking of chronische aandoening moeten zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Als zij daarvoor zorg of ondersteuning nodig hebben, moeten wij zorgen dat de juiste zorg en ondersteuning aanwezig is.  Met “wij” bedoelt Bussemaker niet alleen zichzelf, maar ook het bedrijfsleven, het onderwijs, de sociale netwerken, gemeentelijke voorzieningen, woningcorporaties etc. die zich richten op deze mensen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat mensen met een beperking zo volwaardig mogelijk meedoen in onze samenleving. Om dit te realiseren, wil Bussemaker:

  1. De client meer regie in eigen handen geven;
  2. Zorgen voor toezicht en heldere bestuursverantwoordelijkheden;
  3. De bureaucratie aanpakken;
  4. De zorg teruggeven aan de mensen zelf.

Bijlage: mc-2942738b-_tcm19-185578

Bron: VWS