Prijsstijging orthodontie en beugels voorlopig niet van tafel

0
393

orthodontie_2De recente prijsstijging van 13% op beugels en andere orthodontie-behandelingen wordt voorlopig niet teruggedraaid. Dat is het teleurstellende resultaat van de rechtszaak (spoedprocedure) die door de Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) was aangespannen tegen de instantie die de tarieven vaststelt: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De initiatiefnemers zijn het niet eens met de uitspraak. De zaak krijgt daarom een vervolg in de bodemprocedure. Los van de tussentijdse prijsstijging heeft de Consumentenbond een sterk vermoeden dat orthodontisten zich schuldig maken aan prijsafspraken. De bond heeft daarover een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Zowel voor als tijdens de rechtszaak hebben de Consumentenbond en ZN aangegeven dat het verhogen van de orthodontie-tarieven halverwege het jaar en zonder uitvoerig kostenonderzoek in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt vooralsnog anders. Met als resultaat dat de hogere maximumtarieven die per 1 juli 2009 zijn ingegaan van kracht blijven. De prijsverhoging van 13% raakt veel mensen. Zeker één op de drie jongeren draagt een beugel. Ook is er een groeiend aantal volwassenen dat naar de orthodontist stapt. Door de tariefsverhoging steeg de prijs van een doorsnee beugelbehandeling met
€ 300 tot € 2.600. Het gaat om een prijsstijging die in bijna alle gevallen volledig voor eigen rekening van de consument komt.

ZN en de Consumentenbond reageren teleurgesteld op de uitspraak. “Een opmerkelijk vonnis. De nieuwe tarieven raken de consument direct in zijn portemonnee. En bijverzekeren lopende het verzekeringsjaar is niet mogelijk. Dat doet geen recht aan het zorgstelsel waarin we allemaal geacht worden ieder jaar een bewuste keuze te maken voor een zorgverzekeraar en een polis. Dat is een keuze voor een heel jaar, en dan is het niet fair als halverwege de rit ineens de behandelingen in prijs stijgen waardoor je alsnog fors duurder uit bent. Het belang van de individuele consument heeft in deze zaak tot nu toe niet voorop gestaan. In ieder geval hebben we de bodemprocedure nog, we blijven strijdbaar”, aldus Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Mogelijk beugel-kartel
Het blijkt dat de tarieven van orthodontisten die zijn aangesloten bij brancheorganisatie NMT altijd exact gelijk zijn aan de door de Zorgautoriteit vastgestelde maximumprijzen. In de algemene voorwaarden van de NMT staat bovendien deze passage: ‘De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit’. De Consumentenbond denkt dat er sprake is van overtreding van de Mededingingswet, omdat de NMT-orthodontisten standaard de maximumprijzen hanteren. Vandaar de gang naar de NMa.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland Consumentenbond