Geneesmiddelen Stelara en Nplate in basispakket

Array

pillen3Stelara – een geneesmiddel voor patienten met ernstige psoriasis – moet worden opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS). Ook het geneesmiddel Nplate – een geneesmiddel voor patienten met de bloedstollingsziekte ITP – moet voortaan worden vergoed. Dit adviseert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Klink van VWS.

Stelara is geregistreerd voor de behandeling van patienten met ernstige plaque psoriasis. Psoriasis is een huidziekte met als opvallendste symptomen: schilferende, rode vlekken op de huid. Patienten met psoriasis kunnen verschillende behandelingen ondergaan: bijvoorbeeld lokaal met een crème of met geneesmiddelen in combinatie met ultraviolet licht. Stelara is een eiwitgeneesmiddel dat wordt voorgeschreven als andere behandelmethoden niet werken. Er zijn vergelijkbare geneesmiddelen die ook voor andere aandoeningen worden gebruikt, maar Stelara is specifiek voor psoriasis ontwikkeld. Het CVZ adviseert om Stelara op te nemen in het GVS.

Ook adviseert het CVZ om Nplate op te nemen in het pakket. Nplate is een geneesmiddel voor patienten met de chronische bloedstollingsziekte ITP. ITP-patienten hebben antistoffen in hun bloed die de eigen bloedplaatjes aanvallen. Het tekort aan bloedplaatjes dat hierdoor ontstaat, veroorzaakt stollingsproblemen bij bloedingen. Bij veel patienten is de verwijdering van de milt voldoende om het aantal bloedplaatjes toe te laten nemen. Als de verwijdering echter onvoldoende effect heeft dan kan de arts Nplate voorschrijven. Nplate is ook een geschikt geneesmiddel voor patienten die op medische gronden geen miltverwijdering mogen ondergaan. Het geneesmiddel zorgt ervoor dat het aantal bloedplaatjes op een hoger niveau komt en blijft. Er is nog geen vergelijkbaar geneesmiddel in het GVS opgenomen. Het CVZ adviseert daarom om Nplate op te nemen in het GVS.

Geneesmiddelenbeoordeling CVZ
Een van de taken van het CVZ is om de minister van VWS te adviseren over opname van geneesmiddelen in het GVS. Om te beoordelen of geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen, heeft het CVZ de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) ingesteld. Deze commissie bestaat uit externe, onafhankelijke deskundigen. De CFH kijkt onder meer naar de werkzaamheid, effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen. Vervolgens brengt het CVZ een advies uit aan de minister, die een besluit neemt over opname van het geneesmiddel in het basispakket (GVS).

> Rapport ustekinumab (Stelara) bij de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis
> Rapport romiplostim (Nplate) bij chronische idiopathische trombocytopenische purpura

Bron: CVZ

Recente artikelen