Moedermelk is de belangrijkste bescherming voor de baby tegen H1N1 griep

0
914

borstvoedingVrouwen die borstvoeden bij een Nieuwe influenza A* (H1N1) epidemie wordt daarom dringend geadviseerd om nietgeen reden om moeder en kind te scheiden. Het is van groot belang dat hulpverleners en familie het geven van borstvoeding promoten, beschermen en ondersteunen. te stoppen met borstvoeden. Er is

Moedermelk bevat alle afweerstoffen die nodig zijn voor de baby. Wanneer moeder in contact komt met het virus zal zij antistoffen aanmaken voor haar baby. Ook wanneer moeder zelf de griep doormaakt gaat deze bescherming door. Baby’s die geen borstvoeding krijgen zijn vatbaarder voor infecties.

Bij de geboorte wordt direct huid-op-huid contact geadviseerd en ook om moeder en kind vooral niet te scheiden. Ook als de moeder ziek is, wordt  borstvoeding blijvend aangeraden; de baby krijgt zo alle benodigde antistoffen. Verder adviseert de NVL hygienische maatregelen zoals regelmatig handen wassen en een fopspeen niet door volwassenen in de mond te laten nemen. Voor overige adviezen tijdens het geven van borstvoeding wordt  verwezen naar de website van de NVL.

Overdracht griepvirus via moedermelk
Baby’s en moeders zijn al blootgesteld aan het virus voordat griepverschijnselen zich uiten. Moeder en kind scheiden nadat de moeder griep heeft zal daarom niet preventief werken. De overdracht van influenza-virussen via de moedermelk is niet aangetoond. Zodra de moeder in contact komt met het virus worden, net als bij alle andere infecties, via de moedermelk afweerstoffen in hoge concentraties afgegeven aan de zuigeling. Baby’s die geen moedermelk krijgen zijn vatbaarder voor infecties.

Ongestoord
Om na de geboorte een goede start te kunnen maken met borstvoeding en de moedermelkproductie te bevorderen wordt geadviseerd de baby ongestoord bij moeder te laten voor de eerste voeding. Daarna:

 • frequent huid-op-huid contact
 • moeder en kind blijven bij elkaar
 • voeden als de baby daar om vraagt
 • bijvoeden alleen indien medisch noodzakelijk
 • adequate en deskundige hulp bij het aanleggen
 • starten met het afkolven van moedermelk indien niet kan worden aangelegd
 • bij problemen snel lactatiekundige hulp inschakelen

Voorbereiding
Zwangere vrouwen worden gestimuleerd om borstvoeding te geven en zij horen op grond van volledige informatie een weloverwogen keus te kunnen maken in de voedingsmethode.
Aan zwangere vrouwen wordt geadviseerd zich te verdiepen in borstvoeding door het bijwonen van een borstvoedingscursus of het lezen van boeken over dit onderwerp. Hierdoor heeft het geven van borstvoeding een grotere kans van slagen!

Adviezen

 • voorkom contact met mensen die griep hebben
 • bij griepklachten telefonisch contact met de huisarts opnemen
 • zorgvuldig handen wassen voordat de baby wordt verzorgd/gevoed
 • niet hoesten/niezen richting de baby, maak gebruik van een neus/mondmasker
 • maak gebruik van papieren zakdoekjes
 • neem de fopspeen niet in de eigen mond
 • de medicatie die kan worden voorgeschreven bij een besmetting is geen belemmering voor het geven van borstvoeding.
 • ook paracetamol of ibuprofen mag bij borstvoeding
 • is de moeder te ziek om te voeden: afkolven van moedermelk, zodat de baby de moedermelk kan krijgen
 • bij een zieke moeder kan de melkproductie teruglopen: leg de baby frequent aan de borst, hoe meer stimulans, hoe meer melk
 • neem rust en drink voldoende
 • hou de baby bij zieke personen vandaan en vermijd drukke ruimtes
 • een zieke baby zo frequent mogelijk aanleggen, de baby zal minder hongerig zijn, maar daardoor vaker kleine beetjes drinken en heeft in principe geen extra vocht nodig
 • Nieuwe Influenza A, voorheen “Mexicaanse griep”.

Kunstvoeding versus moedermelk
In tegenstelling tot kunstvoeding biedt moedermelk direct natuurlijke bescherming tegen infecties. Commerciele organisaties ondermijnen het belang van borstvoeding door de promotie van kunstvoeding. “We dringen erop aan dat alle gezondheidsinstellingen en families borstvoeding stimuleren en beschermen tijdens deze en andere tijden van onverwachte gebeurtenissen” zegt Angela Smith, directeur van de International Lactation Consultant Association (ILCA) in Amerika. “Moeders hebben accurate informatie nodig en steun om hun baby de beste bescherming te bieden die er is: moedermelk.”

Start virusremmers
Een zwangere vrouw heeft niet meer kans om griep te krijgen, maar mogelijk wel meer kans op complicaties. Er zijn aanwijzingen dat zwangere vrouwen een ernstiger verloop van het H1N1 griepvirus hebben. Bij griepverschijnselen wordt aangeraden direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Bij de eerste verschijnselen van griep kan worden overwogen te starten met virusremmers.

Voordelen 6 maanden borstvoeding
Minimaal 6 maanden borstvoeding biedt aantoonbaar levenslang een gezonder kind. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die borstvoeding hebben gegeven, minder kans op eierstok en borstkanker hebben, minder bloedverlies na de bevalling en daardoor een sneller herstel van het lichaam. Borstvoeding is milieuvriendelijk en scheelt ook aanzienlijk in de portemonnee.

NVL
De NVL is een beroepsvereniging met meer dan 300 leden. Lactatiekundigen bieden specialistische hulp bij borstvoeding. Daarnaast verzorgen zij binnen instellingen beleidsadvisering ten aanzien van borstvoeding. De NVL geeft scholing aan medewerkers in de gezondheidszorg en voorlichting aan zwangere vrouwen. Veel zorgverzekeraars vergoeden consulten van aangesloten leden.

NB. bovenstaande informatie is o.a. ontleend aan de tot nu toe beschikbare informatie van het RIVM, NVL en het CDC.