Geen antivirale middelen voor bezorgde burgers

0
194

tamiflu-pillen2Uit signalen van apothekers blijkt dat veel huisartsen recepten virusremmer Tamiflu verstrekken aan personen die niet tot de risicogroepen behoren. Apothekers zullen mogelijk recepten die uit voorzorg of voor profylaxe door de huisarts zijn voorgeschreven weigeren. Dit omdat deze incicatie niet geïndiceerd is,  deze groep dan ook zelf  betalen voor de virusremmers.  Het in voorraad geven van antivirale middelen aan personen die niet tot de risicogroepen behoren wordt door het NHG ontraden. Het kan leiden tot onjuist gebruik en resistentie; bovendien is er onvoldoende Tamiflu om ook ongeïndiceerd voor te schrijven. Het dringende advies van het NHG  is om geen recepten voor oseltamivir of Tamiflu te verstrekken aan personen die niet tot de risicogroepen behoren, of – als daar toch op wordt aangedrongen -  te benadrukken dat men Tamiflu zelf moet betalen.

Sinds afgelopen vrijdag kunnen huisartsen oseltamivir voorschrijven aan patienten die het middel gratis kunnen afhalen bij de apotheek. De verstrekking van virusremmers alleen bedoeld voor mensen uit de aangewezen risicogroepen die griepverschijnselen hebben. Er is geen indicaties  voor profylactisch gebruik van antivirale middelen.

Bron: NHG