Onconventionele campagne ‘Wij zoeken nog een hart met wat ruimte’ zeer succesvol

Array

pleegoudersIn maart 2006 is met een nieuwe, onconventionele wervingscampagne gestart: ‘Wij zoeken nog een hart met wat ruimte’. Hierin vraagt Pleegzorg Nederland op verrassende wijze aandacht voor het belang van pleegzorg met als doel de werving van nieuwe pleegouders een forse impuls te geven.

Pleegzorg Nederland ‘zoekt waar gezocht wordt’: door advertenties te plaatsen op locaties waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Zoals het omroepen van een bericht in het warenhuis, via speurders in advertentierubrieken in regionale en landelijke kranten en banners op internetsites.
Dit zijn fictieve, ontroerende portretjes van kinderen die op zoek zijn naar een ‘hart met wat ruimte’. Zoals een vader of moeder die voor het slapengaan een verhaaltje vertelt, een moeder om mee te winkelen of een vader om mee te spelen.

De universele rechten van kinderen vormen het uitgangspunt van de pleegzorg. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien staat daarbij centraal. Bij pleegzorg wordt in eerste instantie in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. Het pleegkind heeft het recht snel te weten bij wie hij kan opgroeien.
De inzet van de hulp is dat uiteindelijk de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, dan nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

Feiten over pleegzorg

 • pleegkinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar oud
 • het verblijf van een kind in een pleeggezin kan varieren van enkele dagen tot vele jaren
 • een crisispleeggezin kan meerdere kinderen in een jaar opvangen
 • in 2008 hebben 22.243 kinderen gebruik gemaakt van pleegzorg
 • het aantal nieuwe plaatsingen per jaar is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld: tot 8.122 in 2008
 • 34% van alle pleegzorgplaatsingen in 2008 duurde korter dan 3 maanden; 13% duurde tussen de 3 en 6 maanden
 • 32% van de pleegkinderen woonde in 2008 tussen een half en twee jaar bij pleegouders, 21% woont langer dan 2 jaar in een pleeggezin
 • ruim 36 % van de pleegkinderen vindt onderdak bij bekenden (grootouders, tantes en ooms, onderwijzers of buren). Dit noemen we netwerkpleegzorg
 • 24% van de pleegkinderen is van allochtone afkomst
 • 34% van de pleegkinderen is jonger dan 5 jaar
 • Er zijn geen gegevens beschikbaar voor 2008 over het percentage pleegkinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. De Willem Schrikker Pleegzorg die is gespecialiseerd in de pleegzorg voor kinderen met een handicap, heeft een groot deel van het jaar geen nieuwe pleegkinderen kunnen plaatsen omdat de beschikbare capaciteit van 1.348 plaatsen volledig bezet was. Een deel van deze kinderen is via een regionale instelling bij pleegouders geplaatst, maar hiervan is geen registratie bijgehouden

Omdat pleegzorg maatwerk is, is het prettig als voor de plaatsing gekozen kan worden uit drie á vier pleeggezinnen.

Meer feiten over pleegzorg leest u in de Factsheet pleegzorg.

0800-0223432; informatienummer pleegzorg

Recente artikelen