Tuberculosebehandeling kan mogelijk korter

0
266

tbc1Volgens NWO-onderzoeker Hanneke Later-Nijland kan de behandelingsduur van tuberculose mogelijk worden verkort. Door de lange behandelingsduur houdt niet elke patient de behandeling vol. Tuberculose is mede daardoor één van de meest dodelijke ziekten in ontwikkelingslanden. Later-Nijland promoveert 21 augustus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het onderzoek van Hanneke Later-Nijland draagt bij aan de verkorting van de behandelingsduur van tuberculose. Later-Nijland onderzocht verschillende groepen Indonesische tuberculosepatienten. De duur van de behandeling kan volgens haar mogelijk verkort worden door de dosis van het belangrijke geneesmiddel rifampicine te verhogen. Door de verhoging van de dosis bleek de concentratie van het geneesmiddel in het bloedplasma hoger dan verwacht.

De tuberculosepatienten in het onderzoek van Later-Nijland kregen bij een verhoogde dosis bovendien geen last van meer of andere bijwerkingen dan bij een standaarddosis. Door de dosis rifampicine te verhogen kan de behandelingsduur van tuberculose dus mogelijk verkort worden zonder extra gevolgen. Uit onderzoek onder grotere groepen patienten zal moeten blijken of deze conclusie bevestigd kan worden.

Tubercolose en diabetes

Later-Nijland deed ook onderzoek naar de verminderde effectiviteit van de behandeling bij tuberculosepatienten die ook type 2 diabetes hebben. Uit haar onderzoek bleek dat de concentratie rifampicine in het bloedplasma bij patienten met type 2 diabetes bij een gelijke dosis lager was dan die bij patienten met alleen tuberculose. Of tuberculosepatienten met type 2 diabetes baat hebben bij een hogere dosis rifampicine moet blijken uit verder onderzoek.

Hanneke Later-Nijland startte haar onderzoek in oktober 2004 aan het UMC St Raboud in Nijmegen. Haar onderzoek viel binnen het Indonesisch, Tanzaniaans en Nederlands onderzoeksnetwerk Poverty Related Infection Oriented, PRIOR. PRIOR richtte zich op onderzoek naar armoedegerelateerde infectieziekten als tuberculose, hiv en malaria en werd gesubsidieerd door NWO.