Minister Klink bezocht nieuwbouw JBZ

0
318

bouw-jbzOp vrijdagmiddag 14 augustus jl. bracht minister Klink een werkbezoek aan de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het doel van het bezoek was in informele sfeer van gedachten te wisselen over de achtergronden en ontwikkelingen rond het nieuwe ziekenhuis. De minister wilde zich persoonlijk op de hoogte stellen van de gevolgen van de wijziging in de bekostigingssystematiek van het vastgoed voor een ziekenhuis dat met nieuwbouw bezig is zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daarom werd hij behalve door bestuurder Peter de Kubber ook ontvangen door Joris de Jong van Fortis, onze financier. Verder waren in de bouwdirectiekeet aanwezig Ineke Weers en Simo Brada als stuurgroepleden Nieuwbouw van het eerste uur en Celia Noordegraaf, clustermanager Marketing en Communicatie.

Tijdens een uitgebreide rondleiding door Wim Bos over het door de bouwvakvakantie uitgestorven nieuwbouwterrein toonde de minister zich zeer geïnteresseerd in innovaties als de kraamsuites bij Vrouw en Kind, de interventiekamer op de OK en de geplande samenwerking tussen huisartsenpost en SEH. Ook het voorpaginanieuws in het Brabants Dagblad van die dag, de Q-koorts poli in oprichting, mocht zich in zijn warme belangstelling verheugen. Arts-microbioloog Ineke Weers was zeer ingenomen met zijn toezegging al zijn invloed aan te wenden om het onderzoek naar deze ziekte te subsidieren.
Sale & Lease Back
Peter de Kubber schetste in zijn presentatie de lange voorgeschiedenis van de nieuwbouw en het belang van de nadeelcompensatie voor het ziekenhuis. Door de overheid werd in 1993 samenwerking en fusie tussen de verschillende Bossche ziekenhuizen als voorwaarde gesteld om te bouwen. Ook moest kapitaalvernietiging op de locatie Grootziekengasthuis (GZG) worden voorkomen. In 1995 werd het GZG daarom verkocht en vervolgens teruggehuurd door het ziekenhuis tot de nieuwbouw een feit was. Een noviteit in de gezondheidsbranche. Met deze zogenaamde Sale & Lease Back-constructie was het Jeroen Bosch Ziekenhuis de eerste in Nederland, hetgeen indertijd nog tot de nodige Kamervragen leidde. In 2004 werd bij het Carolus dezelfde formule toegepast. Daarmee was de start van de nieuwbouw een feit.
Nadeelcompensatie
In de nieuwe bekostigingssystematiek zijn ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun gebouwen. Deze financiering verloopt makkelijker, wanneer een ziekenhuis beschikt over een flink eigen vermogen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft door de gedwongen verkoop van de gebouwen echter geen eigen vermogen kunnen opbouwen. De winsten zijn indertijd afgedragen aan de overheid. Doordat in de loop der jaren toch een aantal investeringen noodzakelijk bleek, dreigt het ziekenhuis zelfs te blijven zitten met een boekwaardeproblematiek. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft dan ook een beroep gedaan op de compensatiemaatregelen die de minister in het vooruitzicht heeft gesteld. Peter de Kubber: “Ik hoop en verwacht, dat de plezierige sfeer waarin het bezoek van de minister heeft plaatsgevonden, een doorvertaling zal vinden in de wijze waarop de uiteindelijke nadeelcompensatie zal worden vastgesteld.”
Bron: JBZ