Ziekenhuisbestuur van invloed op kwaliteitsmanagement Nederlandse ziekenhuizen

Array

ziekenhuis-mfMichel Dückers heeft onderzoek gedaan naar de beleidsinvloeden op kwaliteitsmanagement binnen Nederlandse ziekenhuizen. Uit zijn proefschrift blijkt dat het leiderschap van ziekenhuisbestuurders van invloed is op de mate waarin professionals zich in de praktijk conformeren aan landelijke kwaliteitsnormen. Deels komt dit leiderschap tot uiting in de mate waarin Raden van Bestuur kwaliteitsnormen vaststellen, afspraken daarover maken met afdelingen en de naleving periodiek controleren. Voor een ander deel komt het tot uiting in de aanwezigheid van een sterk leiderschapsklimaat: de deelname van medisch specialisten in verbeterprojecten is het hoogst indien zij ervaren dat ziekenhuisbestuurders verbetering stimuleren en zij in een omgeving werken waarin collega’s hetzelfde ervaren. Van 2004 tot 2008 is in Nederland een gelaagd verbeterprogramma uitgevoerd, gericht op organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering binnen ziekenhuizen. Een samenhangend pakket van maatregelen is ingezet op sector-, ziekenhuis- en afdelingsniveau.

Dückers’ proefschrift is onderdeel van een onafhankelijk evaluatieonderzoek. Het onderzochte programma bouwt voort op een groter complex van overheidsmaatregelen. Kwaliteitsnormen en goede voorbeelden zijn benoemd en door middel van toenemende marktwerking en transparantie wordt de druk op ziekenhuizen opgevoerd om goed te presteren. Het onderzoek laat zien dat deze maatregelen gepaard zijn gegaan met de opkomst van een meer systematisch kwaliteitsmanagement. Het onderzoek laat bovendien zien dat het ene ziekenhuis aantoonbaar beter is in het ondersteunen van projecten dan het andere.

09-09-2009, 12:45 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Michel Dückers, Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Changing hospital care: evaluation of a multi-layered organisational development and quality improvement programme
Promotor 1: Prof.dr. P.P. Groenewegen
Promotor 2: Prof.dr. C. Wagner

Bron: UU

Recente artikelen