Dr. Bart Cusveller als Lector Verpleegkundige Beroepsethiek CHE aangesteld

dr-bs-bart-cusvellerTijdens de officiele opening van het academisch jaar voor studenten en medewerkers van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) op 31 augustus 2009 maakte dr. C.P. Boele, voorzitter van het CvB, bekend dat dr. B.S. (Bart) Cusveller als lector is aangesteld van het lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek aan de CHE. Het lectoraat is verbonden aan de Academie voor Verpleegkunde.

Boele stelde twee benoemde lectoren aan het publiek voor. Naast Cusveller werd ook dr. M. (Martine) Noordegraaf aangesteld. Zij is benoemd tot lector Jeugd en Gezin van de Academie voor Sociale Studies. Deze laatste benoeming kwam zeer recent tot stand.

Lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek
Het lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek richt zich op de competentie van verpleegkundigen in het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid goede zorg te verlenen enerzijds en de organisatie waarin zij werken anderzijds. Dr. Bart Cusveller zal de komende vier jaar leiding geven aan het onderzoek van de Academie voor Verpleegkunde. Ook de kenniskring is ondertussen een feit. Drs. Auke Bos, Ria den Hertog MscN en drs. Martin te Lintel Hekkert zullen vanaf 1 september actief zijn als kenniskringlid. De officiele installatie van het lectoraat en de presentatie van de onderzoeksplannen vinden plaats op D.V. 21 januari 2010. Tijdens zijn lectorale rede op die dag gaat Cusveller in op de uitdaging van de verpleegkundige beroepsverantwoordelijkheid. Titel van zijn rede is dan ook: “Wat je van verpleegkundigen mag verwachten.”

Bart Cusveller volgde van 1983-1987 de HBO-V aan de Hogeschool ‘De Vijverberg’, die later fuseerde tot Christelijke Hogeschool Ede, en studeerde van 1987-1991 Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. Van 1991-2007 was hij wetenschappelijk medewerker van het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, waar hij in 2004 promoveerde. Sinds 2003 is hij werkzaam als opleidingsdocent Verpleegkunde aan de CHE.

Actuele ontwikkelingen CHE
In zijn toespraak ging Boele in op een aantal actuele ontwikkelingen binnen de CHE. Over de instroom van nieuwe studenten op de CHE kon hij nog geen definitieve uitspraak doen. De teller staat nu op 1360 nieuwe studenten, wat een stijging van zo’n 5% ten opzichte van vorig jaar op dit moment betekend. Uit de gegevens van Studielink blijkt dat het marktaandeel van de CHE in totaal voor wat betreft haar opleidingen ongeveer gelijk blijft.

Boele kondigde de start aan van de duale opleidingen Verpleegkunde (14 studenten) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (6 studenten) in Dordrecht, op 2 september a.s. Tevens maakte hij bekend dat het pand dat de CHE vorig schooljaar aankocht, de naam “Zuid” heeft gekregen. Boele noemde ook de verkennende gesprekken met de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle over de mogelijkheden om tot een fusie te komen. Hiermee herhaalde hij wat hij voor de zomer reeds intern bekend maakte.

Naast Boele sprak hogeschoolpastor A.L. Penning – Eek over het thema vrijheid. Het studentenleven kan ervaren worden als een vrij leven. Echte vrijheid is echter te vinden in de bevrijding van de slavernij van de zonde door Jezus Christus.

Bron:

Recente artikelen