Hoofd nieuw programma Jeugd Trimbos-instituut ziet veel kansen

Array

simoneonrust“Doordringen tot de kern problematiek moeilijke jongeren”
Sinds 1 augustus is ze officieel hoofd van het nieuwe programma Psychische Gezondheid Jeugd van het Trimbos-instituut. Dr. Simone Onrust, 31 jaar, heeft er zin in. “Vaak wordt er bij onderzoek en de
ontwikkeling van interventies gedacht vanuit het denkkader van de hoogopgeleide witte Nederlanders. Ook als het gaat om interventies voor jongeren uit sociaal lagere klassen. Er wordt veel over ze gepraat en van  alles voor ze bedacht, maar te vaak zonder direct met de jongeren zelf in gesprek te gaan. Dat wil ik anders gaan doen. Hoe? Daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar ik ben niet tevreden voor het me gelukt is.”

Een tijdje geleden stond ze zelf voor de uitdaging. Ze moest voor een groep Marokkaanse jongeren een presentatie houden over Power: een integraal empowerment programma voor allochtone jongeren die dreigen te marginaliseren. “Dat snapt natuurlijk niemand, als ik het zeg in die woorden. Ik ken het programma op mijn duimpje, maar ik heb echt zitten worstelen hoe ik het uit moest leggen. Dat ze al bij voorbaat worden gezien als een ‘potentieel’ probleem, horen ze al vaak genoeg. Dat zal ze bovendien echt niet stimuleren voor deelname aan ons project. Ik ben er een middag voor gaan zitten en heb de boodschap omgedraaid: deelname aan Power is een manier om nieuwe ervaringen op te doen en allerlei dingen te leren. Volgens mij sloeg dat wel aan.”

Nieuwe rol
Een nieuw programmahoofd van een nieuw programma Psychische Gezondheid Jeugd. Kreeg de jeugd onvoldoende aandacht binnen het Trimbos-instituut? “Nee, dat is niet het geval”, ontkent Onrust direct. “Maar wat we doen gebeurde teveel versnipperd en ad hoc. Er zat geen grote lijn achter. Bovendien vielen veel Jeugdprojecten en onderzoeken onder het centrum Preventie. Dat werkte beperkend, omdat we voor jeugd meer doen dan alleen preventieprojecten.”

Simone Onrust moet nog wel wat wennen aan haar nieuwe rol. De vragen die opeens op haar afgevuurd worden, de verwachtingen die erbij horen. “Natuurlijk heb ik een visie op ontwikkelingen om me heen. Laat ik beginnen bij onszelf. Waar we bij het Trimbos-instituut ervaring mee hebben, is bestaande effectieve interventies aanpassen voor nieuwe doelgroepen: we gebruiken ander beeldmateriaal, kijken kritisch naar de vragenlijsten en het taalgebruik – we proberen het wat jonger te maken, populairder of minder moeilijke zinnen te gebruiken. Ik vraag me af of dat de enige manier is; de boodschap blijft namelijk hetzelfde. En misschien sluit die boodschap juist wel helemaal niet aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Dat is de kern waarin ik wil doordringen. Ik wil weten waarom jongeren dingen wel doen of waarom ze iets juist pertinent niet willen.”

Gezondheidsverschillen kinderen
Met het nieuwe programma Psychische Gezondheid Jeugd- bestaande uit twaalf medewerkers – popelt ze om de bestaande expertise breder in te zetten. “Er zijn een hele hoop maatschappelijke problemen waar ik erg graag onze kennis op los zou laten of meer onderzoek naar zou willen doen. Bijvoorbeeld de grote sociaal economische gezondheidsverschillen waar veel kinderen mee te maken hebben. Opgroeien in een achterstandswijk, met veel werkloosheid, ouders die daarnaast kampen met psychische en/of verslavingsproblemen. Dat zie je terug in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Moeten we die verschillen als gegeven accepteren, of investeren we in een betere toekomst van die kinderen?

Ik wil ook veel meer linken zoeken met andere maatschappelijke thema’s. Onze insteek is nu vaak het voorkomen of verminderen van klachten van een depressie, alcohol- of drugsverslaving of andere psychische problematiek. Maar die klachten hangen vaak samen met prestaties op school, wel of geen diploma halen, de positieve aandacht die je krijgt in plaats van de focus te richten op probleemgedrag. En bij de iets oudere jeugd: wel of geen diploma hebben betekent ook wel of geen baan en hoe je toekomst eruit ziet. Het zijn dingen waar we ons nu eigenlijk niet direct mee bezighouden. Jammer, want ik denk dat daar veel kansen liggen. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om die te benutten.”

Programmahoofd Psychische Gezondheid Jeugd: Simone Onrust
Simone Onrust werkt sinds 2000 bij het Trimbos-instituut. Na afronding van de studie Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht begon zij als projectassistent bij het programma Diagnostiek en Behandeling.

In 2008 promoveerde zij aan de VU in Amsterdam met het proefschrift ‘Intervening after  the loss of a spouse: is it (cost-) effective and for whom?”.

Simone Onrust is betrokken bij de nationale en internationale onderzoeksgroep Triple P; de landelijke werkgroep ‘Preventie van Externaliserende gedragsproblemen’; het Kennisplatform Jeugd; de Landelijke Erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies en heeft nauw contact met een Utrechts netwerk van Migranten Zelf Organisatie.

Bron: Trimbos-instituut

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen