Sneller revalideren door ‘schakelunit’

Patienten beter af, zorgpersoneel blij
research LUMCPatienten revalideren na een operatie sneller en prettiger in een schakelunit: een afdeling in een verpleeghuis die optimale begeleiding biedt voor het herstel. Dat blijkt uit het proefproject ‘Zorgketen met schakelunit’, dat van eind 2006 tot eind 2008 liep. Daarom tekenden het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en zorgorganisatie Topaz op 7 september een samenwerkingsovereenkomst voor het het definitief inrichten van een schakelunit in de verpleeg- en behandelcentra Overrhyn en Zuydtwijck in Leiden, en voor de bijbehorende zorglevering.

Patienten die geopereerd zijn aan het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld een heup of een knie, moeten zo snel mogelijk het ziekenhuisbed verlaten en aan de slag met revalidatie. Vooral ouderen gaan dan vaak naar een ‘gewone’ revalidatie-afdeling in een verpleeghuis. Maar net als ziekenhuisbedden zijn ook die bedden schaars. Als er geen bed beschikbaar is houden deze patienten een ziekenhuisbed bezet, terwijl andere patienten op een wachtlijst staan.

Om deze problemen op te lossen én om te kijken waar de patient het meest bij gebaat is, startten het LUMC en Topaz, gespecialiseerd in ouderenzorg, in november 2006 het proefproject ‘Zorgketen met schakelunit’. Het doel was met een betere planmatige aanpak deze patienten de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment te bieden. Dat betekent dat al vóór de operatie wordt bekeken of het revalidatieproces optimaal kan worden voorbereid en begeleid. Eind 2008 liep deze proef af. De proef was in alle opzichten een succes en de samenwerking is daarom in 2009 voortgezet. Tussentijds moest zelfs het aantal beschikbare bedden worden verhoogd van 12 naar 18.

Het aantal verpleegdagen in het LUMC liep terug en daarmee werden de wachttijden korter. Zelfs de verblijfsduur in de schakelunit werd uiteindelijk gehalveerd, door intensievere revalidatie en in een vroeg stadium naar het ontslag toewerken. Het revalidatieproces verliep in bijna alle gevallen vlotter dan voorzien en werd door patienten gemiddeld met een 8 gewaardeerd. Inmiddels hebben zo’n 100 patienten per jaar baat bij dit gestroomlijnde revalidatieproces.

LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

Recente artikelen