LHV raadt leden af zich aan te sluiten bij SOS-arts

sos-artsSOS-arts niet in belang patient
De LHV raadt haar leden af zich aan te sluiten bij de commerciele organisatie SOS-arts, die op dit moment een wervingsactie houdt onder huisartsen in Nederland.SOS-arts, opgericht door de heer A. Verhoeven, levert naar het oordeel van de LHV geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg. Vanuit het perspectief van de patient bezien doet SOS-arts zelfs eerder afbreuk aan die kwaliteit. De SOS-arts kent zijn patienten niet en beschikt niet over relevante en aanvullende informatie om de zorgvraag van de patient in zijn context te kunnen beoordelen. Ook beschikt de SOS-arts niet over een netwerk binnen de eerste- en tweedelijnszorg, waardoor hij geen integrale zorg kan verlenen.

Verwarring

Huisartsen verlenen al jaren, in goede afstemming met de huisartsenposten en spoedeisende hulp, 24uurs zorg aan patienten. Een infrastructuur waarover de SOS-arts niet beschikt en waardoor deze geen 24uurs zorg kan garanderen. Verder leidt het verschijnsel SOS-arts tot verwarring bij de patient omdat naast zijn huisarts een extra dokter het podium betreedt. Volgens de LHV is de patient al met al niet gebaat bij SOS-arts.

Duur
Bovendien drijft SOS-arts de kosten in de zorg onnodig op. Zo kan de patient ook een beroep doen op de SOS-arts als zijn zorgvraag niet acuut is. Hierdoor wordt een dure vorm van zorg ingezet uit comfortoverwegingen en niet uit medisch-inhoudelijke overwegingen. En door de laagdrempeligheid van het inroepen van de SOS-arts zal de zorgconsumptie onnodig toenemen.

24 bedenkingen
De LHV heeft 24 inhoudelijke bedenkingen op een rij gezet bij het inzetten van een SOS-arts in de Nederlandse gezondheidszorg.
Inhoudelijke bedenkingen LHV bij SOS-arts

Recente artikelen