Chronisch zieken gaan in 2010 tot 2,3 procent in koopkracht achteruit

NibudHet Nibud heeft berekend dat chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen er meer in koopkracht op achteruitgaan dan de rest van Nederland.  Vooral chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen.

Het kabinet stelde vandaag dat de koopkracht in Nederland slechts licht afneemt, gemiddeld een kwart procent. Uit het onderzoek in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad blijkt dat chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen veel meer inleveren. Zij gaan er tussen de min 0,8 en min 2,3 procent op achteruit. Het gaat hier vooral om chronisch zieken en gehandicapten met een bijstandsuitkering, WAO-uitkering, Wajong-uitkering of met een arbeidsloon rond het minimumloon of iets daarboven.

Beperking ziektekostenaftrek
De inkomensachtergang wordt veroorzaakt doordat de fiscale mogelijkheden om ziektekosten af te trekken in 2010 verder worden beperkt. Mensen met hoge zorgkosten en lage inkomens worden hierdoor extra getroffen. Dit komt mede omdat de aftrekbeperking ook leidt tot minder huur- en zorgtoeslag. Achteruitgang in inkomen gaat bij mensen met weinig geld vaak ten koste van de maatschappelijke participatie.

Stapeling van slecht nieuws
De CG-Raad roept Kamer en kabinet op om maatregelen te nemen om deze groep te ontzien. De noodzaak hiervan is evident. Chronisch zieken en gehandicapten zitten al langer in de hoek waar de klappen vallen. Zo is er onlangs nog bezuinigd op de AWBZ-zorg en ook het basispakket van zorgverzekeringen wordt steeds verder uitgekleed. Verder neemt het aantal eigen bijdragen voor zorg, begeleiding en hulpmiddelen toe. En vandaag werd bekend dat er ook bezuinigd gaat worden op de thuiszorg.

Voorbeelden van getroffen groepen
Alleenstaand bijstandsuitkering: -2,3  %
Paar bijstandsuitkering: -1,9  %
Paar met kinderen bijstandsuitkering: -1,8
Alleenstaande WAO: -0,9
Alleenstaand 130% minimumloon: -1,2
Paar 130% minimumloon, speciaal dieet: -1,3
Paar met kinderen, 130% minimumloon: -0,8

Alleenstaande 65-plus met klein pensioen:  -0,9
Echtpaar 65-plus met klein pensioen: -0,8

Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak hoge meerkosten. Vaak wel tussen de 1000 à 2000 euro per jaar, blijkt uit onderzoek. Juist deze mensen gaan er het meest op achteruit door de aftrekbeperking.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen