Stichting de Vrije Huisarts [DVH] stuurt brandbrief aan LHV

dvhgrblHet bestuur van Stichting de Vrije Huisarts [DVH] maakt zich ernstig zorgen over de resultaten van de onderhandelingen tussen minister Klink en de LHV.

“Mogelijk nog belangrijker dan de financiele aanslag en zeker onaanvaardbaar, is de wijze waarop de minister met de voorgestelde bekostigingssystematiek, sturend wil ingrijpen in de inhoud van ons vak …..”

Aan het Bestuur en de Ledenraad van de LHV

Het bestuur van Stichting de Vrije Huisarts [DVH] maakt zich ernstig zorgen over de resultaten van de onderhandelingen tussen minister Klink en de LHV.
Het voorliggend “Eindbod”, de package-deal, met de daaraan verbonden bekostigingssystematiek, vormt een onaanvaardbare bezuiniging op de huisartsenzorg.

Mogelijk nog belangrijker dan de financiele aanslag en zeker onaanvaardbaar is de wijze waarop de minister met de voorgestelde bekostigingssystematiek, sturend wil ingrijpen in de inhoud van ons vak

Bestaande geïntegreerde zorg wordt opgeknipt in verhandelbare ziektegeorienteerde pakketten die worden vermarkt tegen concurrerende prijzen aan de laagst biedende zorgaannemer. Zo dreigen huisartsen de fuik in te zwemmen van de functionele bekostiging, met ontmanteling van de reguliere basiszorg – de kern van ons vak – als gevolg.

De gevolgen voor de praktijkfinanciering en het inkomen van de huisartsenpraktijkhouders, zijn door DVH berekend op min € 29.000 per normpraktijk. De verantwoording voor de financiele analyse is gepubliceerd op de DVH site: http://devrijehuisarts.org/asp/bekostiging2010-310809.asp

Met Klink’s omkoopbonus op gewenst voorschrijfgedrag, worden de integriteit en professionele autonomie van de huisarts aangetast en zijn/haar vertrouwenspositie tegenover de patienten ondermijnd.

De opgebouwde relatie tussen de POH verpleegkundige en patienten wordt genegeerd door het stopzetten van het grootste deel van de POH-gelden. Zonder enig zicht of de POH-taken in de basiszorg nog kunnen worden gecontinueerd in de eigen praktijk. Het gaat de minister immers niet om “wie de zorg geeft maar dat er zorg gegeven wordt . . . . .”

Reeds ingeboekte besparingen in de VWS-begroting op SEH [2010: 48 miljoen, 2011 ev: 117 miljoen], op geneesmiddelen [2010 127 miljoen, 2011 ev: 110 miljoen] moeten via de extra werklast van de huisartspraktijkhouder worden binnengehaald. Zelf worden de huisartsen met resp. 20 miljoen [geïntegreerde ANW] en 60 miljoen SUED- financiering voor doelmatig voorschrijven, afgescheept.

Onze beroepseer, onze professionele autonomie en de relatie met onze patienten, die zijn gebaseerd op de kernwaarden van ons vak, staan op het spel. Wij moeten voorkomen dat Haagse zorgmarktexperimen- ten en de politieke waan van de dag, ons werk gaan ondermijnen.
Daar is ons vak te waardevol voor.

De Vrije Huisarts laat weten dat 1392 huisartsen de laatste 10 dagen persoonlijk en publiekelijk op onze website adhesie hebben betuigd aan ons onderbouwde standpunt om het “Eindbod” van Klink integraal te verwerpen.

Wij rekenen er op dat u het publieke signaal van deze 1392 collega’s zult betrekken in uw besluitvorming. De Vrije Huisarts is er van overtuigd dat daarmee ook recht wordt gedaan aan het standpunt van een ruime meerderheid van LHV leden voor wie het “Eindbod” eveneens onaanvaardbaar is.

Wij zijn bereid deel te nemen aan strategische besprekingen over de maatregelen die genomen kunnen en moeten worden richting VWS en publiek, na verwerping van het “Eindbod” door de beroepsgroep.

Utrecht, 17 september 2009,

Stichting de Vrije Huisarts

Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Recente artikelen