Vergoedingsbeperking SEH’s

triagePatienten, huisartsen(post) en de Spoed Eisende Hulp: 70% bij het verkeerde loket
Wereldwijd zijn de cijfers van “verkeerde” patienten bij de Spoed Eisende Hulp ongeveer hetzelfde: 70% moet met een lichte klacht elders zijn. Minister Klink zal de vergoeding daarvoor schrappen. Gesteld wordt, dat deze groep bij de Huisarts(enpost) thuishoort; die veronderstelling is onjuist, omdat ook daar 70% met een te lichte klacht niet thuishoort. In het Verenigd Koninkrijk was dit rond 2000 de reden om de druk op “Ambulance & Emergency” te verlagen, door invoering van de landelijke aanpak met “NHS Direct”, telefonische triage. Bellen voor dat je vertrekt naar een “post” filtert 70% uit naar zelfzorg. Een klein deel van de Huisartsenposten in Nederland gebruikt dit ook. Daarnaast hebben ziekenhuizen wereldwijd soms fysieke triage: waarbij op de SEH spoed/urgent gescheiden wordt van minder spoed, maar wel altijd behandelen overigens. De minister legt nu het probleem bij de SEH’s van de ziekenhuizen neer.


Wie gaat het oplossen?

Nog los van de bekostigingsvraag is de inhoudelijke vraag: wie gaat het – al lang bekende – probleem van de verkeerde patienten bij de SEH’s oplossen? De eerste lijn (Huisarts en HAP’s) ligt voor de hand. De “rondes” daarvoor zijn al geweest, en de oplossing wordt daar beperkt opgepakt. Bovendien zou bij het alsnog oppakken ervan in die eerste lijn onmiddellijk een capaciteitsprobleem én een bekostigingsprobleem ontstaan. Op een enkele plek in Nederland zijn de HAP’s geïntegreerd met de SEH’s waardoor een deel van het probleem wordt aangepakt. Call’m en ZorgImpact zijn van mening, dat het probleem dichterbij de bron moet worden opgepakt, want in nagenoeg alle huidige oplossingen blijft het totaal aantal “verkeerde” patienten op de huisartsenposten en de SEH’s gelijk. En de minister heeft het probleem bij de SEH gelegd.

Bekostiging
Binnen de bekostiging van de SEH’s nu is de bekostiging van de oplossing divers op te lossen. Call’m en ZorgImpact pleitten bij de ziekenhuizen voor een oplossing deels binnen de budgetbeschikbaarheid van de SEH en deels het omzetten ervan in vergoede (deels telefonische) huisartsenconsulten. Kern is overigens dan ook de opbrengsten binnen de SEH met een andere functionele structuur en bezetting dan nu.
Nationaal?
Het in wisselende regio’s verdeelde Nederland, en de niet heldere belangscheidingen, onder meer door de bekostigingsstromen, laat een “nationale” oplossing zoals NHS Direct niet toe. De aanpak zal in “een regio”, of eerst gewoon bij “het” ziekenhuis moeten plaatsvinden, daarna, of tijdens het proces kan er meer regionale aansluiting worden gezocht. Niets doen is geen optie, nu de geldstroom gewoon stopt.

De aanpak
Call’m en ZorgImpact pleiten voor een gelijktijdige invoering van een telefonische triage “vóór” de SEH en een fysieke triage op de post1. In beide gevallen is er een “verkorte” triage die versneld een 1e schifting maken, en daarna voor de overigen een volledige triage. Triage is een vak van en voor verpleegkundigen, die ook de belangrijkste taak hebben in de aanpak. De fysieke triage is relatief eenvoudig te realiseren op de SEH; bij de telefonische triage hoort een heldere communicatie naar het publiek, dat ze voor hun komst éérst bellen met de SEH. Dit kan overigens uitstekend worden gecombineerd met een marketingcampagne voor het regionale ziekenhuis : “Bel ons eerst!!”.
Ook vanwege de laatste aanpak, maar ook vanwege het vereiste tempo, ligt een “regionale inbedding” in de start niet voor de hand, die regio’s uitgezonderd, waar dat goed geregeld is. In de eerste situatie leidt dit tot het ontwarren van een belangenkluwen, die vooraleerst gemeden moet en kan worden.

Cijfers
Bij een geïntegreerde aanpak, fysiek en telefonisch, kan het aantal “verkeerde”patienten met een taakstelling tot 90% worden gereduceerd. Een resterende 10% kan binnen een goede bekostigingsaanpak en declaratiesystematiek worden opgevangen.

Aanpak een aanbod
Call’m en ZorgImpact kunnen, na een eerste gesprek met het ziekenhuis, een project voorleggen om een en ander te realiseren. Een tweede optie is voor het ziekenhuis eerst een “Quick scan” uit te voeren – al dan niet met een inventarisatie in de regio – om de uitgangssituatie in kaart te brengen, eventueel in scenario’s uit te werken.

schema call m

En dank aan @bois_le_duc voor de tip!

Bron: Call’m en ZorgImpact

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen