Huisartsen nemen verantwoordelijkheid voor doelmatige en betaalbare zorg

huisartsenHuisartsen willen een bijdrage leveren aan een doelmatige en betaalbare gezondheidszorg. Zij willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door de zorgkosten te beheersen. Dat is de uitkomst van de Ledenraad van de LHV die zich op donderdagavond 17 september heeft gebogen over het bod van minister Klink voor de financiering van de huisartsenzorg in 2010 en daarna.

Huisartsen staan in principe positief tegenover vier van de vijf onderdelen van het pakket van Klink, onder de voorwaarde dat deze onderdelen nader moeten worden uitgewerkt en ingevuld. Zij hebben dan ook unaniem ingestemd met het vervolgen van de gesprekken met de minister.

Uitgangspunt voor zowel de minister als de huisartsen is het leveren van zinnige en zuinige zorg. Onderdeel van het pakket van de minister om daartoe te komen is het doelmatig voorschrijven van medicijnen. Daarover heeft de Ledenraad zich unaniem op het standpunt gesteld dat een koppeling van voorschrijfgedrag aan inkomen niet ethisch is. Ook hierover zal met de minister moeten worden gesproken.

Recente artikelen