Belangrijke verbetering in behandeling melanoom

0
259

petctscanPET-scan ingezet uitzaaiingen huidkanker op te sporen
Onderzoek met FDG-PET biedt belangrijke voordelen bij de stadiering van melanoom met uitzaaiing in de lymfeklieren (stadium III) ten opzichte van onderzoek met CT. Dat blijkt uit een onderzoek onder 251 patienten in vijf Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Eén op de vijf patienten zal op basis van onderzoek met FDG-PET een aangepaste kankerbehandeling ondergaan. Dat blijkt uit een grootschalig prospectief onderzoek in vijf Nederlandse ziekenhuizen, onder aanvoering van chirurg-oncologen uit het UMCG zoals blijkt uit een online publicatie in het gerenommeerde Journal of Clinical Oncology.

Melanoom is een kwaadaardige vorm van huidkanker die kan ontstaan uit moedervlekken. Van alle dodelijke slachtoffers van huidkanker is bij 75 procent sprake van melanoom. Jaarlijks wordt de ziekte bij meer dan 3000 Nederlanders vastgesteld en dat aantal neemt nog steeds toe. Bij ongeveer 20 procent van de patienten met een melanoom treden uitzaaiingen op, vooral in de lymfeklierstations en op onverwachte plaatsen elders in het lichaam. Worden er meerdere uitzaaiingen aangetroffen, dan valt meestal het besluit om deze niet meer chirurgisch te verwijderen, maar de patient palliatief te behandelen met chemotherapie en/of radiotherapie.

Meer uitzaaiingen gevonden

Goede stadiering is van groot belang om te kunnen vaststellen welke patienten wel chirurgie moeten ondergaan, en voor welke patienten chirurgie de kans op overleven niet meer vergroot, maar enkel een extra belasting vormt. Hierbij biedt FDG-PET belangrijke voordelen ten opzichte van CT, zo blijkt nu.

In vijf Nederlandse ziekenhuizen werden in totaal 251 patienten met stadium III melanoom onderzocht met zowel een FDG-PET als een CT-scan. Bij 27 procent van de patienten werden uitzaaiingen elders in het lichaam aangetroffen. FDG-PET en CT leveren dezelfde uitkomsten ten aanzien van stadiering. Echter, met FDG-PET werden meer uitzaaiingen gevonden dan met CT, met name in bot en de huid. Van alle patienten met lymfkliermetastaseringen kwam 15 procent niet meer in aanmerking voor een chirurgische behandeling en werd volstaan met palliatieve chemotherapie.

Grootste onderzoek

Hoofdonderzoeker prof. dr. Harald J. Hoekstra: “Niet eerder werd zo grootschalig onderzoek gedaan naar de waarde van PET of CT in de stadiering van melanoom. Deze onderzoeksresultaten bieden goede houvast bij de stadiering van melanoom, en daarmee een belangrijke verbetering van de geïndividualiseerde behandeling van deze patienten.”

Het artikel is integraal online te raadplegen op http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2008.20.1822

Bron: UMCG