Wat mag de patiënt in de gezondheidszorg?

0
261

patientveiligheidOp 11 september werd op initiatief van het Prinses Beatrix Fonds en patientenorganisaties een congres gehouden om te debatteren over Clientenrechten. Meer rechten voor de patient vastleggen in wetgeving: het is een mooi streven, maar hoe werkt het in de praktijk uit?

Krijgt de client door de nieuwe wet Clientenrechten overwicht of juist minder overzicht? Verrassende sprekers als mr. Roger van Boxtel (voorzitter Menzis), dr. Arno Timmermans (directeur NHG) en mr. Albert Vermaas (NFU) prikkelden de aanwezigen met hun standpunten over clientenrechten in de praktijk.
Na afloop van het debat ondertekenden de sprekers een manifest. Dit manifest beschrijft welke rol de verschillende partijen in het gezondheidszorgtraject vervullen. Daarbij staat de positie van patient en client in de moderne gezondheidszorg centraal. Deze rol is geleidelijk aan veranderd van een volstrekt passieve opstelling naar een veel actievere rol. Drie centrale onderwerpen in dit proces zijn de regie van deze zorg, de keuzevrijheid van de client, en de ultieme bevoegdheid om over voorgenomen medisch handelen te beslissen.

Na de ondertekening is het manifest door Laetitia Griffith, voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds, overhandigd aan Pauline Smeets, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. Smeets heeft toegezegd de inhoud van het manifest te bespreken met de andere leden van de Vaste Kamercommissie.

26 september 2009