Besluit over uitvoering AWBZ al op 1 april 2010

wiegelStaatssecretaris Bussemaker neemt drie maanden eerder dan gepland een besluit over de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars. Het besluit valt nu op 1 april 2010 in plaats van 1 juli. Dat zei de staatssecretaris op de jaarlijkse, druk bezochte relatiedag van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 22 september in Den Haag. Bussemaker noemde twee belangrijke voorwaarden voor zo’n besluit: de borging van de zorg voor kwetsbare groepen en de afstemming tussen zorg en ondersteuning. ZN-voorzitter Wiegel zei positief te zijn over het feit dat het ministerie van VWS vaart maakt met de uitwerking van de toekomstige uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars.

Momenteel werken de zorgkantoren met de staatssecretaris van VWS aan een verbetering van de AWBZ voor de concessieperiode 2009 – 2011 door de invoering van persoonsvolgende bekostiging en een clientgerichte uitvoering. Wiegel gaf aan dat zorgverzekeraars die uitvoering verder kunnen verbeteren als ze per 2012 de AWBZ direct voor onze eigen verzekerden gaan uitvoeren.  De directe relatie met de verzekerde in de AWBZ geeft de zorgverzekeraars straks een prikkel om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en de binding met de verzekerde te versterken.

Zorgverzekeraars verkennen momenteel met de zorgaanbieders en de clienten hoe de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden moet worden vormgegeven. Om de zorg voor kwetsbare groepen te borgen organiseert ZN op 6 oktober een werkconferentie waar zorgverzekeraars en clienten gezamenlijk de ‘meerwaarde voor de client’ bij een uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraar verkennen.

Goede samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten

Staatssecretaris Bussemaker sprak haar waardering uit voor de inzet van de mensen op de zorgkantoren de afgelopen jaren, zeker gezien de onzekere positie waarin zij verkeren. Zij gaf ook aan voordelen te zien in een uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars. Maar Bussemaker liet ook haar  aarzelingen blijken over deze stap. Daarom stelt zij twee absolute voorwaarden waaraan zorgverzekeraars moeten voldoen: een goede samenwerking tussen de verzekeraars en de gemeenten en de garantie van zorg voor de meest kwetsbare groepen. Bussemaker heeft in een bestuurlijk overleg gesproken met de VNG over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. De VNG komt binnen een maand met een notitie hoe zij de verbinding kunnen leggen tussen WMO en AWBZ als zorgverzekeraars de positie van de zorgkantoren overnemen. Naast deze tw

Bron: ZN

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen