Klink verzwakt positie huisartsgeneeskundige zorg waar versterking gewenst en noodzakelijk is

dokterstas huisarts tasEen gemeenschappelijk statement van Stichting De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!!
Een toenemend aantal huisartsen is verontrust over de bezuinigingen die minister Klink van VWS wil doorvoeren in de huisartsenzorg. Zijn plannen werden inmiddels door ruim 1400 huisartsen publiekelijk afgewezen, zo laten Stichting de Vrije Huisarts [DVH] en Comité WAKE UP!! [CWU] weten.
Zie: http://adhesie.devrijehuisarts.org/

De Miljoenennota vermeldt een bezuiniging van € 150 miljoen op de huisartsgeneeskundige zorg. Dit betekent voor de gemiddelde praktijk een omzetverlies tussen de € 30.000 en € 35.000.  Dit zal onvermijdelijk leiden tot maatregelen zoals ontslag van praktijkmedewerkers, beperking van beschikbaarheid en inperking van zorgaanbod. In een tijd van toenemende zorgvraag en gewenste kwaliteitsdoelstellingen is dit uiterst ongewenst.

Minister Klink is voornemens € 60 miljoen te korten op de praktijkkostenvergoeding in 2010. Dit bedrag zou in 2011 kunnen worden terugverdiend indien huisartsen (vrijwel uitsluitend nog) de door de minister gewenste, goedkoopste medicijnen voorschrijven. Het voornemen om de korting te koppelen aan het “over de rug van patienten voorschrijven van goedkope medicijnen” vinden huisartsen op principiele gronden verwerpelijk. Een optimale medicijnkeuze mag nooit beïnvloed worden door persoonlijke financiele overwegingen van de voorschrijver.

De minister kort tevens voor 75% op het budget voor de praktijkverpleegkundigen. Deze medewerkers hebben sinds 2005 massaal hun intrede gedaan en vervullen, veelal in vaste dienst, belangrijk ondersteunend werk binnen de reguliere basiszorg in bijna alle praktijken.Het fundament van deze ondersteuningsstructuur dreigt nu te worden weggeslagen.

Minister Klink wil op korte termijn een viertal chronische ketenzorgprojecten laten realiseren, waaronder Diabetes- en COPD-zorg. Klink heeft in totaal € 241 miljoen begroot voor ketenzorg. Alleen de diabeteszorg kost echter al € 234 miljoen, dus zijn de ministeriele ambities in deze, zonder investering van voldoende middelen, illusoir.

Wat huisartsen, volgens DVH en CWU, het meeste dwars zit, is dat de minister met zijn financieringssystematiek ingrijpt op de inhoud van het huisartsenvak. Hij wenst invoering van “functionele bekostiging” voor chronische zorg waarbij de bestaande geïntegreerde huisartsgeneeskundige zorg wordt opgeknipt in ziektebeeldgeorienteerde pakketten, die worden vermarkt aan de laagst biedende zorgaannemer, dus ook aan niet-huisartsen.
Dit roept veel weerstand op in de beroepsgroep. Wat verloren dreigt te gaan is de integrale benadering door huisartsen bij een grote patientengroep, veelal ouderen, die diverse van deze chronische aandoeningen naast elkaar heeft. Zij worden veroordeeld tot een scala aan onsamenhangende behandeltrajecten. Dit zal volgens de huisartsen leiden tot kwaliteitsvermindering, fouten, dubbel werk en verwarring of afhaken van de patient.

De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!! zijn van mening dat chronische zorgketens aan de huisartsenzorg dienen te worden verankerd, en dat alleen op die wijze continue integrale zorg kan worden geleverd. Het begrip “functionele bekostiging” behoort niet in een meerjarenafspraak over huisartsgeneeskundige zorg te worden opgenomen.

Binnenkort inventariseert Comité WAKE UP!!, in samenwerking met Stichting de Vrije Huisarts, tijdens een extra ledenvergadering, de meningen onder haar leden/sympathisanten over te nemen vervolgstappen, naar aanleiding van de bezuinigingsplannen van minister Klink. Het doel is te komen tot initiatieven binnen en buiten de LHV, om de positie van met name de risicodragers in de huisartsgeneeskundige zorg, de praktijkhouders, te versterken om zo de schade aan de praktijkvoering van huisartsen in te perken.

Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Recente artikelen