Officiële overhandiging van Australische menselijke resten

0
167

Leidse professor Sebald BrugmansVandaag zal het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) resten van voorouders van Australische Aboriginals teruggeven aan twee Aboriginal-oudsten. Minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zal de resten aan de oudsten overhandigen. De ceremonie wordt afgesloten met Aboriginalrituelen. De Aboriginaloudsten brengen een bezoek aan Nederland om de resten in ontvangst te nemen en deze terug te begeleiden naar Australie. Ze zijn hiervoor speciaal uitgekozen door de Bundjalung Elders Council.

Twee jaar geleden vroeg de Australische Ambassade of er resten van de oorspronkelijke bewoners aanwezig waren in de anatomische collectie van het LUMC. Het LUMC heeft vervolgens in samenwerking met de Australische regering een zorgvuldig onderzoek ingesteld dat heeft geresulteerd in het formele verzoek om teruggave.

De ceremonie met ritueel vindt plaats in Museum Volkenkunde in Leiden. De ceremonie begint om 11.45 precies en duurt tot 13.00 uur.

Twee jaar geleden werden het LUMC en een aantal andere medische, wetenschappelijke en culturele instellingen door de Australische Ambassade benaderd met de vraag of zich in hun collectie Australische menselijke resten bevonden. LUMC berichtte dat zijn anatomische collectie inderdaad dergelijke resten bevatte.
LUMC werkte nauw samen met de Australische regering om te achterhalen hoeveel Australische resten het LUMC precies in zijn bezit had. Uiteindelijk werd vastgesteld dat de collectie van het LUMC menselijke resten van 5

Aboriginals bevatte:

twee resten van het gebied rond de Richmond River in New South Wales. Deze waren oorspronkelijk in 1882 aangekocht door het Rijks Etnografisch Museum (de voorloper van Museum Volkenkunde). Vervolgens werden ze in 1935 naar de anatomische collectie van het LUMC overgebracht;

  • één uit Oost-Australie. Dit was in eerste instantie aan de Leidse professor Sebald Brugmans geschonken door zijn Engelse vakgenoot Sir Joseph Banks, voorzitter van de Royal Society. Deze resten werden na het overlijden van Brugmans in 1819 naar de anatomische collectie van de Universiteit Leiden (nu onderdeel van het LUMC) overgebracht; en
  • twee waarvan de voorgeschiedenis onbekend is. Via een morfologische analyse is aangetoond dat ze van Australische oorsprong zijn.
  • Nadat de resten waren geïdentificeerd, deed de Australische regering het formele verzoek om teruggave. De Australische regering spant zich in voor de repatriering van Australische resten die in buitenlandse collecties worden bewaard.

Het LUMC won advies in bij de Ethische Commissie van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland, die het LUMC adviseerde om de resten terug te geven. Dit in aanmerking nemende bood het LUMC zijn volledige medewerking aan bij het overdragen van de resten aan de Australische regering.
Na de overdracht van de resten zullen de Bundjalung-oudsten en een afgevaardigde van de Australische regering alle vijf resten terug naar Australie begeleiden.