Borstkankerspecialisten gaan eigen kwaliteitslijst maken

0
305

2borsten MRIDe Nederlandse borstkanker specialisten streven ernaar om zo snel mogelijk de resultaten van de behandeling van borstkanker in alle ziekenhuizen op dezelfde manier te meten. Het doel is de kwaliteit van de Nederlandse borstkankerzorg te meten en waar nodig te verbeteren.

De incidentie van borstkanker is in de westerse landen erg hoog. In Nederland krijgt 1 op de 9 vrouwen in de loop van haar leven borstkanker; dat resulteert in 13.000 nieuwe patienten per jaar.
Oktober staat traditioneel in het teken van borstkanker. Dat betekent dat er in deze maand extra aandacht voor de kwaliteit van de behandeling van borstkanker is. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, zullen vanuit verschillende instanties deze maand lijsten verschijnen die de kwaliteit per ziekenhuis proberen weer te geven. Of al deze lijsten ook daadwerkelijk de geleverde kwaliteit goed weergeven staat ter discussie. De hiervoor gebruikte gegevens zijn namelijk niet volledig en ze zijn niet gecorrigeerd voor de samenstelling van de patientengroep (casemix). Deze lijsten zijn wel zeer bruikbaar om het veld in beweging te brengen en dat is ook gebeurd.

De borstkankerspecialisten zijn bezig om zelf een registratie op te starten voor borstkanker, waarbij alle essentiele onderdelen van de hele zorgketen worden opgenomen met eenduidige definities. Het doel is de kwaliteit van de Nederlandse borstkankerzorg op de juíste manier te meten, voor zaken die er toe doen. Elk Nederlands ziekenhuis levert dan voortaan voor elke borstkankerpatient een serie gegevens aan over de geleverde zorg, zoals het type operatie en of deze radicaal was, maar ook gegevens over aanvullende behandeling. De gegevens zijn gekozen op basis van de wetenschappelijk verantwoorde (evidence based) behandelrichtlijn voor borstkanker. De uitkomsten van de borstkanker-registratie worden teruggekoppeld naar de ziekenhuizen en de betrokken behandelaars zelf. Zo kunnen zij zien op welke punten zij, vergeleken met de rest van Nederland, goed presteren en waar nog verbetering nodig is. Op dit moment wordt naar financiering voor de borstkanker registratie gezocht. De borstkanker registratie is het logische vervolg op de reeds eerder vanuit de chirurgie opgezette registratie naar de zorg-uitkomsten van dikke darm chirurgie (de DSCA=Dutch Surgery Colorectal Audit). Aan deze registratie doen nu vrijwel alle ziekenhuizen aan mee, de eerste resultaten worden in april 2010 openbaar.

Bron: Nieuwsbank