NZa voert bezuinigingsmaatregel minister VWS uit

Array

Geld en zorg 2Korting van € 119 miljoen in GGZ via gebudgetteerde zorginstellingen
De Nederlandse Zorgautoriteit voert de aanwijzing van Minister Klink om € 119 miljoen te bezuinigen in de GGZ uit door te korten op de budgetten van de curatieve GGZ-instellingen. De maatregel wordt per 1 januari 2010 uitgevoerd en heeft tot gevolg dat de zorginstellingen een aantal procenten van hun totale budget voor volgend jaar moeten inleveren.

Afgelopen zomer kondigde de minister de bezuiniging van €119 miljoen in de GGZ voor volgend jaar aan. De minister acht de korting noodzakelijk om binnen het Budgettair Kader Zorg te kunnen blijven. Onlangs heeft de NZa belanghebbende partijen in een technisch overleg geconsulteerd over de uitvoering van de maatregel.

De NZa heeft er voor gekozen de korting toe te passen op de budgettarieven. De DBC-tarieven voor nieuwe zorginstellingen en vrijgevestigden worden daarmee buiten beschouwing gelaten. Reden daarvoor is het voorkomen dat deze groep zorgaanbieders zou worden gedwongen onder de gemiddelde kostprijs in de sector te werken. De huidige DBC-tarieven waarmee vrijgevestigden en nieuwe aanbieders sinds 2008 werken, zijn vastgesteld op basis van reele kostprijsgegevens afkomstig van recent kostprijsonderzoek.

De toedeling van het te bezuinigen bedrag per gebudgetteerde instelling is naar rato. Dat wil zeggen dat het kortingsbedrag van een instelling afhankelijk is van het aandeel van deze instelling in het macrobudget wat vanuit VWS beschikbaar is voor de GGZ. De NZa zal medio november een eerste indicatie aan instellingen afgeven over het te verwachten kortingsbedrag. Per 1 januari 2010 zal een definitieve korting worden bepaald.

De NZa zal de hoogte van het kortingspercentage van een individuele instelling eenmalig vaststellen. Hierdoor weten instellingen direct waar ze gedurende het jaar aan toe zijn. De korting wordt geheven over het totale budget van de instelling, exclusief de kapitaallasten.

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen