Minister Klink: Ketenzorg is stille revolutie

ketenzorgKetenzorg is een belangrijk instrument van de stille revolutie die zich aan het voltrekken is. Immers in de toekomst hebben we het niet meer over beroepsbeoefenaren die zich in compartimenten in eerste en tweede lijn hebben geordend. We houden ons dan primair bezig met de zorgvraag van patienten. Ik heb de overtuiging dat integrale zorg een passend antwoord zal zijn.

Met deze woorden eindigt Minister Klink zijn voorwoord in het nieuwe handboek over ketenzorg dat pas is verschenen. Initiatiefnemer van dat boek is de Leidse lector Henk Rosendal en de titel luidt Ketenzorg, praktijk in perspectief. Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 komen  concepten van ketenzorg aan bod en in deel 2 praktijkvoorbeelden.  Het derde deel gaat in op de randvoorwaarden. In totaal schreven 74 auteurs 36 hoofdstukken die tezamen 414 bladzijden omvatten. Het is de grote verdienste van Rosendal en zijn drie collega redacteuren, dat zij het begrip ketenzorg toepassen op vele sectoren en niet alleen op chronische zorg voor patienten met diabetes en COPD. Zo komen bijvoorbeeld ook de justitiele hulpverlening (hoofdstuk 16), de jeugd(gezondheids)zorg (hoofdstuk 24), farmaceutische zorg (hoofdstuk 18) en de verslavingszorg (hoofdstuk 23) aan de orde.

Keteenzorg / druk 1
Ketenzorg / druk 1
Rosendal, H.

Daarnaast bevat het boek vele mooie overzichten van ketenzorg aan patienten met diabetes, COPD, hartfalen, depressie, CVA en aan terminale patienten. De redactie spreekt niet van een stille revolutie maar van een avontuurlijke ontdekkingsreis. Zij laten verslag doen van vele ontwikkelingen die in Nederland aan de gang zijn. Weinig lezers zullen het boek achter elkaar uitlezen. Maar als naslagwerk voor studenten en docenten die geïntegreerde zorg bestuderen is het boek een uitkomst.

Prof.dr. Guus Schrijvers gaat  al zijn studenten die projecten doen en scripties schrijven over ketenzorg en netwerkzorg deze informatie aanreiken als opstap naar verdere verdieping. Dit boek mag op geen enkele opleiding, eerstelijnsorganisatie, ziekenhuis en andere zorgorganisaties ontbreken. Wilt u het boek aanschaffen? klik dan hier! Dit zijn de bibliografische gegevens: Henk Rosendal, Kees Ahaus, Robbert Huijsman en Coen Raad (red), Ketenzorg,  praktijk in perspectief, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, 2009. Tot zover dit bericht.

Op 12 januari 2010 start de Julius Masterclass Disease management en Ketenzorg voor leidinggevenden aan zorgprogramma’s en transmurale projecten. De masterclass bestaat uit twaalf middagen van 1500 -1900 uur. Daar worden hoofdstukken uit dit boek gebruikt. Wilt u deelnemen aan deze Masterclass? Surf dan naar www.integratedcare.nl klik door op nascholing lees de brochure en meld u aan.