Mexicaanse griep inmiddels epidemie

mexicaanse griepDe Mexicaanse griep (AH1N1) neemt een aanloop. Inmiddels is sprake van een milde epidemie in Nederland. De ziekteverschijnselen vallen mee. De meeste mensen knappen na een dag of drie alweer op.

Het aantal griepgevallen in Nederland neemt in bijna alle regio’s toe. Van een griepepidemie is sprake wanneer meer dan 50 op de 100.000 inwoners kampen met griepachtige verschijnselen. In week 42 rapporteerden de huisartsen van de CMR-Peilstations van het NIVEL 76 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige verschijnselen. Huisartsen zien vooral kleine kinderen met griep (0-4 jaar). In de 40 door de huisartsen ingestuurde en onderzochte neus- en keelmonsters van patienten met griepachtige verschijnselen werd in week 42 dertien maal (32,5%) de nieuwe influenzavariant AH1N1 (Mexicaanse griep) aangetroffen. Van deze dertien patienten waren er twee net teruggekeerd van een vakantie in het buitenland. In totaal is het virus de afgelopen 14 weken 58 maal aangetroffen bij de peilstations.

Vroeg in het seizoen
NIVEL-onderzoeker epidemioloog en huisarts Gé Donker: “De epidemie is zoals verwacht in oktober in Nederland begonnen. Ook in Belgie en andere omringende landen stijgt het aantal griepgevallen en in Scandinavie was dat de afgelopen weken al het geval. Er is tot nu toe geen indicatie dat de griepepidemie heftiger verloopt dan in voorgaande jaren. Wel vindt deze veel vroeger in het seizoen plaats dan gebruikelijk. Alle patienten, bij wie het influenzavirus werd aangetoond hadden het pandemische AH1N1-influenzavirus, de Mexicaanse griep.”

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patientenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in andere registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste onderwerpen worden meerdere jaren achtereen vervolgd.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

One thought on "Mexicaanse griep inmiddels epidemie"

  1. Op de site van het RIVM staat te lezen dat vanaf week 28 het bij een aangetoond Influenzavirus het in 95% van de gevallen om het H1N1 virus ging.

    De 100% die in dit artikel genoemd wordt, heeft neem ik aan betrekking op afgelopen week?

    “Alle patiënten, bij wie het influenzavirus werd aangetoond hadden het pandemische AH1N1-influenzavirus, de Mexicaanse griep.”

Comments are closed.

Recente artikelen