Update NHG-Griepdossier: diagnose, vaccins, patiëntenvoorlichting en meldingsplicht

0
321

verkouden-griepHet griepdossier is geactualiseerd. Wij adviseren huisartsen en assistenten het dossier aandachtig door te nemen. De meeste antwoorden op veel gestelde vragen zoals over kinderen en zwangeren, zijn terug te vinden in de Handleiding Pandemische Griepvaccinatie in het griepdossier en de overige informatie in het dossier. De laatste wijzigen en aanvullingen betreffen: het stellen van de diagnose, de geleverde vaccins, patientenvoorlichting en de meldingsplicht.

Diagnose stellen
Het stellen van de diagnose is aangepast. Dit geldt zowel bij telefonisch contact als een bezoek aan de balie/spreekkamer. Als een patient voldoet aan de onderstaande criteria is de diagnose Nieuwe Influenza A zeer waarschijnlijk en moet worden nagegaan of de patient  tot een risicogroep behoort.
Een luchtweginfectie die voldoet aan de volgende drie criteria:

  • een acuut begin
    èn
  • minimaal één van de volgende algemene symptomen: koorts (rectaal 38 graden Celsius of hoger), malaise, hoofdpijn en spierpijn
    èn
  • minimaal één van de volgende luchtwegsymptomen:  hoest, keelpijn, kortademigheid en neusverkoudheid.

Vaccins
De huisartsen ontvangen het vaccin dat niet gemengd hoeft te worden (Focetria), zowel voor de eerste als voor de tweede vaccinatie. De vaccins dienen te worden opgetrokken uit flacons van 10 doses. Voor het toedienen van Focetria in een instructiekaart beschikbaar.

Patientenvoorlichting
Het RIVM heeft een document opgesteld met mogelijke vragen en antwoorden over nut en veiligheid van vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A. Deze kan voor de huisarts bruikbaar zijn bij gesprekken over al dan niet vaccineren.
Na aanleiding van de laatste wijzigingen is ook de patientenbrief geactualiseerd.

Meldingsplicht
Een patient met Nieuwe Influenza A (H1N1) hoeft niet gemeld te worden, tenzij de patient in een ziekenhuis is opgenomen vanwege influenza of daaraan is overleden. Laboratorium bevestiging van de infectie is hierbij noodzakelijk. Het melden gebeurt zoals gebruikelijk bij de GGD.

Bron: NHG