Zorgbrede Handreiking binnenkort gepresenteerd

0
192

artsenvannuHet afgelopen jaar is onder leiding van de KNMG door een aantal partijen uit de zorg gewerkt aan een normenkader voor de verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Dit heeft geleid tot een Handreiking die op 26 januari 2010 ten doop zal worden gehouden. In 2007 verzocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de KNMG om een richtlijn op te stellen voor het hoofdbehandelaarschap in ziekenhuizen. Uit onderzoek van de Inspectie was gebleken dat zich met betrekking tot dat vraagstuk problemen en lacunes voordeden die de kwaliteit en veiligheid van de zorg bedreigden. Met het oog op de ontwikkeling van een richtlijn organiseerde de KNMG op 20 maart 2008 een invitational meeting. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over een zestal centrale normen met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling in ziekenhuizen (‘Zoek de hoofdbehandelaar!’, Medisch Contact 2008, nr. 14, p. 607).

“Een collega die niet goed functioneert, is een potentiele bron van gevaar. Maar als je oordeelt, plaats je jezelf een paar treden hoger.” Slechts twee procent van de artsen zwijgt in alle talen als een collega onjuist handelt. Ruim de helft van de artsen zegt er wel iets van, zo blijkt uit recent ledenonderzoek. Lees verder >>

De Handreiking bevat dertien algemene aandachtpunten voor samenwerking in de zorg. Deze algemene aandachtspunten zullen per sector van de gezondheidszorg moeten worden uitgewerkt, verfijnd en geïmplementeerd. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de organisaties die de Handreiking ondertekenen. Op 26 januari 2010 wordt de Handreiking aangeboden aan de Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst zullen de ondertekenende organisaties ook hun eerste gedachten presenteren over uitwerking en implementatie van de Handreiking.

Bron: ArtsenvanNu.nl & KNMG