Huisartsenpost in Doorn niet haalbaar

0
277

huisartsenpostEen huisartsenpost bij de Doornse buitenpoli is voorlopig van de baan. Uit de rapportage van het Amsterdamse bureau Tjalling Bakker is naar voren gekomen dat een huisartsenpost in Doorn niet haalbaar is. ,,We zullen nog een poging doen maar in principe nemen wij het advies van de stuurgroep die het onderzoek heeft uitgevoerd over”, aldus wethouder Elisabeth van Oostrum.
Het advies wordt in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede openbaar gemaakt. In een stuurgroep van betrokken partijen werd duidelijk, dat er bij zorgverzekeraar Agis en bij de andere posten in de omgeving onvoldoende draagvlak is.

Voor het vervolgonderzoek werd een stuurgroep opgericht. Deze bestond uit: Zorgverzekeraar Agis, Primair huisartsenposten, Clientenbelang Utrecht, Huisartsenpost ‘de Gelderse Vallei’, Provincie Utrecht, Diakonessenhuis, Quarijn, GAAF(Geïntegreerde Aansturing van Ambulante Functies), gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, en voorzitters van de Wmo adviesraden van beide gemeenten.
Uit gegevens van Primair en Huisartsenpost ‘De Gelderse Vallei’ komt naar voren dat de scenario’s financiele gevolgen hebben voor de omliggende posten. Huisartsenpost De Gelderse Vallei vreest dat er 13.000 patienten minder naar Ede zullen komen en becijfert het financiele verlies op € 200.000 per jaar.
Naar aanleiding van een motie in oktober 2008 in gemeenteraden van zowel Wijk bij Duurstede als Utrechtse Heuvelrug is onderzocht of de vestiging van een huisartsenpost (HAP) in Doorn haalbaar is. Daarnaast is onderzoek gedaan naar alternatieven die de dienstverlening in de avonduren in beide gemeenten verbeteren. De motie is mede gebaseerd op onderzoekgegevens van beide gemeenten waarin inwoners aangaven op zich tevreden te zijn met de huisartsenposten, maar de afstand tot de huisartsenposten als groot te ervaren.

Op dit moment is er een particulier initiatief, Dok Plus, die graag in Doorn de avondspreekuren door huisartsen wil verzorgen voor alle inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Bron: Veenendaalse Krant