COPD meer dan alleen een longziekte

COPDHoe ouder patienten met COPD zijn, hoe vaker zij lijden aan ernstige comorbiditeit zoals hart- en vaatziekten en kanker. De hoofdoorzaak van de ziekte is roken, maar voeding, infectieziekten, passief roken, luchtvervuiling en inkomensniveau hebben invloed op de kans op COPD. Omdat men het snel benauwd heeft, beweegt men minder. Daardoor ontstaan weer nieuwe aandoeningen zoals spierzwakte, depressie en ook eenzaamheid. Het is schandalig hoe Nederland omgaat met het rookverbod in cafés.

Deze woorden sprak de Leidse hoogleraar longziekten Klaus Rabe bij de opening van het congres Recente Ontwikkelingen in de ketenzorg aan COPD-patienten. Dat vond op vrijdag 20 november plaats op de Universiteit Utrecht. Driehonderdvijftig deelnemers bezochten het congres. Het congres kwam tot stand in samenwerking met het Astmafonds, de Long Alliantie Nederland en Picasso.

Julius onderzoeker Jaap Trappenburg was de grote inspirator van dit congres. Over enkele dagen treft u alle Power Point Presentaties (PPP’s) van de sprekers aan op www.integrated.care doorklikken op presentaties van congressen. Rabe attendeerde het gezelschap op de website www.goldcopd.org Hij is een van de grondleggers van de zogeheten GOLD classificatie die COPD patienten indeelt naar ernst van de aandoening. Hij relativeerde deze indeling. Die geeft geen indicatie voor de zorgzwaarte. Er zijn GOLD-4 patienten met weinig zorgbehoeften en GOLD-1 patienten die elke dag verzorging of verpleging nodig hebben. Tot zover dit bericht.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers