Introductie van de VCD Veiligheid Suite

0
189

e-healthIn Nederland ontbreekt een duidelijk inzicht in de veiligheidsproblemen in de Zorg. Dat komt doordat incidenten niet systematisch worden geregistreerd en geanalyseerd. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden voor kwaliteit en veiligheid niet helder gedefinieerd. Het resultaat? Van incidenten wordt niet geleerd en de kosten lopen op. Deze maand wordt de VCD Veiligheid Suite geïntroduceerd. Het gaat om een state-of-the-art online systeem voor incident management. De VCD IT Groep is reeds 30 jaar actief in de Zorg en beschikt daardoor over diepgaande kennis van de processen in deze branche. Op basis van deze kennis en ervaring is de VCD Veiligheid Suite ontwikkeld.

Marcel Nijp, manager business development bij VCD, vertelt enthousiast over de VCD Veiligheid Suite: “Wij hebben heel veel klanten in de Zorg en we kregen vaak de vraag of we een systeem hadden voor incidentmanagement. Daar moesten we steeds ontkennend op antwoorden en uit onderzoek in de markt bleek dat er ook nog geen goede applicatie beschikbaar was. Omdat wij al veel ervaring met veiligheid in de Zorg, zoals bijvoorbeeld in het kader van medicatieveiligheid, besloten we dat we hier op in moesten haken. En de VCD Veiligheid Suite is het resultaat.”

De VCD Veiligheid Suite is een online applicatie voor het melden, analyseren, registeren en rapporteren van incidenten. Het systeem stelt een zorginstelling in staat om effectief en gericht met incidenten om te gaan. Het voldoet aan alle eisen met betrekking tot incident registratie. Hierbij kan gedacht worden aan de HKZ-norm, NTA 8009:2007 en het classificatiesysteem GGZ.

“VCD is aanwezig bij het Kwaliteitsfestival op 26 november a.s. in Ede en dat is het moment dat we de VCD Veiligheid Suite voor het eerst groots presenteren in de markt”, aldus Nijp. “We verwachten veel van de applicatie. Het biedt de oplossing voor een zeer actueel vraagstuk en door het leereffect kunnen zorginstellingen repeterende problemen voorkomen en veel geld besparen.”

Bron: VCD