Website handig hulpmiddel bij keuze zorgpolis

mijnmedicijnvergoedingNederlanders zijn slecht geïnformeerd over hun zorgverzekering, blijkt uit recent onderzoek. Ze betalen daardoor vaak veel meer dan nodig is of krijgen bijvoorbeeld niet de geneesmiddelen vergoed die het beste voor hen zijn. Via diverse vergelijkingssites kunnen verzekerden zelf nagaan welke zorgpolis het beste bij hun specifieke situatie past. Om de vergoeding van geneesmiddelen door de verschillende verzekeraars te vergelijken, is er de site Mijnmedicijnvergoeding.nl.

Honderden miljoenen euro’s lopen Nederlandse verzekerden mis. De vergelijkingssite Verzekeringssite.nl berekende in november dat bijna vier miljoen Nederlanders gezamenlijk 223 mijloen euro te veel betalen voor hun zorgverzekering. Het gaat om mensen die de basisverzekering hebben afgesloten bij een verzekeraar die dezelfde polis ook tegen collectiviteitskorting aanbiedt. Per persoon zouden zij zo’n 60 euro kunnen besparen door zich aan te sluiten bij een collectief, bijvoorbeeld via hun werkgever, vakbond of vereniging.

Belangrijker nog is de constatering  een andere vergelijkingssite. Die stelt dat Nederlanders niet weten waarvoor zij verzekerd zijn, hoe hoog het eigen risico is en op welke kosten het eigen risico van toepassing is. Door het gebrek aan kennis is het lastig te beoordelen bij welke zorgverzekeraar iemand het beste op zijn of haar plek is. Verschillende websites proberen verzekerden daarbij te ondersteunen. Op de website Mijnmedicijnvergoeding.nl, die met ondersteuning Nefarma tot stand is gekomen, kan iedereen bijvoorbeeld precies nagaan hoe het zit met de vergoeding van geneesmiddelen door de verschillende zorgverzekeraars. Doordat die verzekeraars een zeer verschillend beleid voeren, kan het voor medicijngebruikers de moeite waard zijn om van polis te veranderen.

De website maakt duidelijk hoe groot de verschillen in medicijnvergoeding tussen zorgverzekeraars kunnen zijn. Gebruikers kunnen een eigen profiel kunnen aanmaken, waardoor het vergelijken van verschillende polissen veel gemakkelijker wordt. Naast de mogelijkheid om de vergoeding van individuele geneesmiddelen te vergelijken, kunnen patienten nu ook de vergoeding van hun gehele geneesmiddelenpakket door de verschillende zorgverzekeraars naast elkaar leggen. De website geeft geen keuzeadvies, maar ondersteunt gebruikers van geneesmiddelen bij het bepalen welke polis het beste bij hem of haar past.

Via een publiekscampagne vestigt Nefarma sinds half november de aandacht op het bestaan en de mogelijkheden van de website. De campagne, die onder meer bestaat uit reclamespotjes op landelijke radiostations en artikelen in huis-aan-huisbladen, kent juist nu haar zwaartepunt, op het moment dat Nederlanders weer van zorgverzekeraar kunnen veranderen. Mensen die overwegen van zorgverzekeraar te wisselen, dienen uiterlijk eind december hun huidige polis op te zeggen. Ze hebben vervolgens tot eind januari van het nieuwe jaar de tijd om zich in te schrijven voor een nieuwe zorgpolis.

• Meer informatie op www.mijnmedicijnvergoeding.nl
• Klik hier voor de folder over deze website. Wilt u folders bestellen? Stuur dan een e-mail met uw naam, organisatie en adresgegevens, onder vermelding van het aantal folders dat u wenst, naar [email protected]

• Luister hier naar de radiospotjes (commercial 1; commercial 2)
• Bekijk hier de spot die te zien is op televisieschermen in Nederlandse ziekenhuizen

Recente artikelen