Centrale rol NZa in onderhoud ZZP’s

ZZPDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil vanaf juli 2010 jaarlijks onderhoud uitvoeren aan het systeem van zorgzwaartepakketten (ZZP’s). In een advies aan VWS beschrijft de NZa op welke manier en vanuit welke criteria dit kan. Toezichthouder NZa wil door het jaarlijkse onderhoud onder meer de kwaliteit van de ZZP’s verbeteren en een goede balans vinden tussen de flexibiliteit en de stabiliteit van het systeem.

Het onderhoud bestaat uit het periodiek toetsen en actualiseren van de inhoud van de ZZP’s, de prijzen van de verschillende prestaties, de procedure voor clienten met een extreme zorgvraag, de clientinformatie over de inhoud van de zorgzwaartepakketten en het actueel houden van de gebruikersgidsen. Aan de hand van de resultaten beoordeelt de NZa of aanpassingen in het systeem nodig zijn.

Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij VWS. De brancheorganisaties en andere veldpartijen adviseerden unaniem positief over een centrale, coördinerende rol van de NZa in het onderhoud van de ZZP’s. De eerste onderhoudscyclus kan starten in juli 2010.