Grensoverschrijdend ambulancevervoer

Array

ambulanceAl enkele jaren wordt gewerkt aan een regeling die toelaat dat Nederlandse ambulances in een noodgeval ook geneeskundige hulp kunnen verlenen in Belgie en vice versa. Dit is niet eenvoudig. Hierbij spelen een aantal complexe zaken een rol, zoals erkenning van ambulances, verschillen in vakbekwaamheden van personeel in Nederland en Belgie, voorrangsregels voor ambulances en de vergoeding van de inzet. Medio 2009 heeft het Benelux-parlement in een aanbeveling aangedrongen op het snel uitwerken van een regeling. In Nederland zijn ook kamervragen gesteld. Het meest recent gebeurde dit door de kamerleden Weekers (VVD), De Nerée tot Babberich (CDA), Schinkelshoek (CDA) en Blom (PvdA) (ingezonden 23 oktober 2009).
Op dinsdag 8 december heeft minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Comité van Ministers, het hoogste beslisorgaan van de Benelux, een beschikking ondertekend met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer. Het doel van deze beschikking is de belemmeringen aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens weg te nemen, zodat ­ in het belang van de patient – op een snelle, doeltreffende en efficiente wijze, spoedeisende geneeskundige hulpverlening kan worden gerealiseerd.

Recente artikelen