Nieuwe wetten en regels 2010

wetboekenOp 1 januari gaan tal van nieuwe regels en wetten gelden. Zo worden kinderen beter beschermd tegen seksueel misbruik, onder meer doordat het kijken naar kinderporno op internet strafbaar wordt. Verder zijn er een aantal wetten en regels de voor zorgverleners van toepassing zijn of waar ze mee te maken kunnen krijgen:

  • Uit huis geplaatste kinderen die niet strafrechtelijk zijn veroordeeld, mogen niet meer worden opgesloten in een jeugdgevangenis. Tot nu toe gebeurde dat wel, bij gebrek aan plekken in de gesloten jeugdzorg.
  • Gastouders moeten geregistreerd staan en daarvoor een opleiding en EHBO-cursus volgen. Een gastouder mag kinderen nog maar opvangen op één locatie, die de GGD controleert. Ouders wier kind wordt opgevangen door een gastouder die op 1 september nog niet is gecertificeerd, moeten de kinderopvangtoeslag die ze in 2010 van de Belastingdienst kregen, terugbetalen. Gastouderopvang wordt ook duurder, doordat de Belastingdienst een kleiner deel gaat vergoeden.
  • Lichamen van alle overleden kinderen moeten worden onderzocht door een lijkschouwer. De overheid wil daarmee voorkomen dat geweld als doodsoorzaak onopgemerkt kan blijven.
  • Mensen met hiv hebben geen speciaal visum meer aan te vragen om te kunnen reizen naar de Verenigde Staten. Het opheffen van de inreisbeperkingen, na 22 jaar, geldt niet alleen voor hiv-positieven die naar de VS willen reizen voor vakantie of werk, maar ook voor hiv-positieven die zich willen vestigen in het land. Van ten minste negen andere landen is bekend dat ze een totaal inreisverbod voor hiv-positieven hebben: Brunei, China, Irak, Jemen, Maleisie, Rusland, Singapore, Soedan en Zuid-Korea.
  • Van ongeïdentificeerde doden moet celmateriaal worden afgenomen. Zij moeten worden begraven, niet gecremeerd.
  • De termijn voor het begraven van een overledene wordt verlengd van vijf naar zes werkdagen.
  • Gehandicapte jongeren hebben niet meer zomaar recht op een levenslange Wajong-uitkering. Met de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten is het de bedoeling dat jongeren met een handicap passend werk vinden, met hulp van het UWV. Voor de uren per week dat zij niet kunnen werken, ontvangen ze een uitkering.
  • Drie handelingen worden strafbaar om te voorkomen dat kinderen seksueel misbruikt worden: grooming (het door een volwassene op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als doel het plegen van seksueel misbruik), een kind opzettelijk laten kijken naar seksueel misbruik of seksuele handelingen voor seksuele doeleinden, en het toegang verschaffen tot kinderporno.
  • Gemeenten moeten de noodopvang voor asielzoekers sluiten.
  • Thuiszorginstellingen moeten alfahulpen , die ze eerder massaal ontsloegen om hen als zelfstandigen goedkoper in te zetten, weer in dienst nemen. Om zo een eind te maken aan een ongewenst effect van de marktwerking in de thuiszorg, waarbij thuishulpen cao-rechten en inkomen verloren.