Onderzoek naar loopbanen en loopbaanwensen van basisartsen

0
3193

artsenIn opdracht van het Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen heeft Prismant onderzoek gedaan naar de loopbaanwensen en loopbanen van basisartsen. Voor het (toekomstige) evenwicht tussen vraag en aanbod van artsen is het van belang of basisartsen een vervolgopleiding ambieren en welke vervolgopleiding dat is. Informatie over de arbeidsmarktpositie van basisartsen geeft een indicatie van de vraag naar deze artsen. Het onderzoek onder basisartsen bood tegelijkertijd de gelegenheid om een aantal andere thema’s rondom de opleiding van basisartsen en de medische vervolgopleidingen aan te snijden.

Het rapport over dit onderzoek besteedt aandacht aan de volgende vragen:

  • Wat zijn de voorkeuren van basisartsen ten aanzien van de (medische) vervolgopleidingen, in het bijzonder de voorkeuren van recent afgestudeerde basisartsen?
  • Hoe zien de loopbanen van basisartsen eruit na hun afstuderen? Wat doen ze momenteel en wat hebben ze gedaan? In welke sectoren hebben ze gewerkt en welke functies hebben ze vervuld?
  • Waar ligt de behoefte aan basisartsen? Bij welk soort organisaties zijn basisartsen werkzaam?
  • Hoe ziet het vestigingsgedrag van artsen er uit, vooral ten opzichte van hun opleidingsplaats (vestigen artsen zich in de regio van hun opleidingsplaats)?
  • Hoe is de zoekduur van basisartsen in vergelijking met het gewenste moment van aanvang van de medische vervolgopleiding?
  • Is er een samenhang tussen de studieduur van basisartsen en de tijd die het kost om een opleidingsplaats te vinden?
  • Wat zijn oorzaken en beweegredenen om geen medische vervolgopleiding te gaan volgen en/of te stoppen met een medische vervolgopleiding?
  • Is er een samenhang tussen de studieduur van basisartsen en het al dan niet willen volgen van een medische vervolgopleiding?

U kunt het rapport ‘Loopbanen en loopbaanwensen van basisartsen’ hier downloaden.