Zorginstellingen krijgen vaker te maken met btw-integratieheffing

0
3114

belastingdienstZorginstellingen die bezig zijn met nieuwbouw of dat van plan zijn, krijgen in de toekomst veel vaker te maken met de btw-integratieheffing. De goedkeuring van het ministerie van Financien die nodig is om te kunnen afzien van deze heffing, is komen te vervallen. Zorginstellingen konden in 2009 nog onder voorwaarden afzien van de integratieheffing op grond van een goedkeuring van het ministerie. Vanaf 1 januari 2010 verdween die goedkeuring met een nog nader te bepalen overgangsregeling. Dat betekent dat zorginstellingen die te maken hebben met nieuwbouw veel vaker dan nu het geval is te maken zullen krijgen met deze heffing.

Afhankelijk van de inhoud van de overgangsregeling is mogelijk dit jaar nog nadere actie vereist bij lopende of geplande projecten.
Teruggaaf btw
Verder blijkt dat zorginstellingen minder btw op kosten terugvragen dan waarop zij recht hebben. Inmiddels heeft PwC veel instellingen hierbij geholpen met als terugkerende uitkomst dat het terug te krijgen btw-bedrag hoger uitvalt dan verwacht. PwC heeft daarnaast ook ideeen om de vaststelling van het terug te vragen btw-bedrag minder arbeidsintensief te maken dan nu wel eens het geval is. Naast een financieel voordeel levert dit ook een efficiency-voordeel voor uw instelling op.

Bron: PwC