Standpunt op adviezen Gezondheidsraad over vitamines en mineralen

Levensmiddelen bevatten vitamines en mineralen, ook wel microvoedingsstoffen of micronutrienten genoemd. Deze stoffen zijn onmisbaar voor de mens. Een evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon voorziet in een voldoende inname van de meeste vitamines en mineralen. Enkele vitamines en mineralen komen in de normale voeding evenwel in te lage hoeveelheden voor om in de behoefte te kunnen voorzien. Die behoefte is bovendien niet voor alle bevolkingsgroepen gelijk. Ook een te hoge inname van bepaalde microvoedingsstoffen kan schadelijk zijn. Daarom is gericht beleid noodzakelijk dat bevordert dat door alle bevolkingsgroepen voldoende, maar niet teveel, vitamines en mineralen worden ingenomen.
In januari 2006 heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies gevraagd bij de heroverweging van het huidige beleid voor microvoedingsstoffen. De adviezen van de raad zijn verschenen in 2008 en 2009. Deze adviezen zijn door medewerkers van VWS eind 2009 besproken met vertegenwoordigers van nauw betrokken beroepsgroepen en deskundigen.

Huidig beleid
De doelstelling van mijn beleid is het bevorderen van een adequate inname van vitamines en mineralen (niet te weinig, niet te veel) door de Nederlandse bevolking. Bij de meeste vitaminen en mineralen kan dit al bereikt worden via een evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon. Het bevorderen van dit voedingspatroon is daarom het uitgangspunt van mijn beleid. Goede voorlichting – onder andere door het Voedingscentrum en JGZ-bureaus – speelt daarbij een essentiele rol.
Voor enkele vitamines en mineralen geldt evenwel dat specifiek beleid nodig is, aangezien normale voeding daar te weinig van bevat om te kunnen voorzien in de behoefte van (bepaalde groepen van) de bevolking. Dit specifieke beleid betreft:
1. Algemene bevolking:
a. Vitamine A en D, door het toevoegen van deze vitamines aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten. Met het betrokken bedrijfsleven zijn hierover afspraken gemaakt in het Convenant smeerbare vetproducten.
b. Jodium, door toevoeging daarvan aan zout in brood, broodvervangers en andere bakkerijproducten. Met de bakkerijsector zijn hierover afspraken gemaakt in het Convenant gebruik bakkerszout.
2. Vrouwen met een kinderwens: extra inname van foliumzuur, door het bevorderen van het gebruik van supplementen met foliumzuur.
3. Vrouwen die borstvoeding geven: extra vitamine D, door het bevorderen van het gebruik van supplementen met vitamine D.
4. Peuters en kleuters: extra vitamine D, door het bevorderen van het gebruik van supplementen met vitamine D.
5. Ouderen: extra vitamine D via speciaal voor 60-plussers bestemde gele vetsmeersels. Hiertoe is een speciale voorziening getroffen in de Warenwetregeling Vrijstelling vitamine D.
Wetgeving zorgt voor de vereiste veiligheidsnormen1. Binnen het kader van deze wetgeving heeft het bedrijfsleven de mogelijkheid supplementen of verrijkte levensmiddelen met vitamines of mineralen op de markt te brengen.

Bijlage: adviezen gezondheidsraad vitaminen en mineralen ,

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen